چگونه صفحات PDF را جدا کنیم؟

برای جدا کردن صفحات PDF نرم افزار زیر را دانلود نمائید.

لینک دانلود نرم افزار بریدن PDF ( حجم 2.9 MB )
  • - نرم افزار را نصب کنید.
  • - از منوی بالای نرم افزار بر روی دکمه Add PDFs کلیک کنید و فایل خود را انتخاب نمائید.
  • - در بخش سمت راست می توانید نوع برش را انتخاب کنید.
  • -split every page یعنی فایل را به بخش 1 صفحه ای تقسیم کند.
  • - Extract Pages from برای انتخاب صفحات می باشد.
  • - بعد از انتخاب صفحات دکمه Cut Now را فشار دهید تا عمل جداسازی انجام شود.