کد شبا

شبا

عبارت است از شماره حساب بانکی ایران، که به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکهای کشور در این مستند تعریف و تبیین شده و در تمام سامانه های پرداخت بین بانکی منحصراً از این نوع حساب استفاده می شود. «شبا» مستقل از نظام شماره گذاری داخلی هریک از بانکها است، اما در محاسبه «شبا» از شماره حساب مربوط به نظام شماره گذاری داخلی بانکها استفاده به عمل می آید. «شبا» مطابق با ضوابط IBAN تنظیم می شود.

ارقام کنترلی

عبارتند از ارقامی که به منظور حصول اطمینان از دریافت و ارسال کامل و بدون نقص یا تحریف «شبا»، بر مبنای مندرجات درونی «شبا» محاسبه و به عنوان بخش الزامی «شبا» بدان افزوده می شوند.

IBAN

حروف اختصاری «Internet Bank Account Number»، شناسه ایست که یک شماره حساب خاص را در یک بانک بصورت یکتا معرفی می کند. این شناسه مطابق با استاندارد بین المللی ISO-13616-2007 تولید شده و به منظور یکسان سازی شماره حسابهای بانکی در سطح بین المللی به منظور تسهیل تبادلات بین بانکی، مورد استفاده قرار می گیرد

کد شبا برای کلیه بانک ها

با ورود به سایت بانک خود می توانید کد شبا حساب خود را دریافت نمائید.

لینک نام بانک
http://www.parsian-bank.com/Sheba.html بانک پارسیان
http://bpi.ir/?sheba بانک پاسارگاد
http://www.postbank.ir پست بانک ایران
http://www.tatbank.ir/Fa/Sheba بانک تات
http://www.tejaratbank.ir بانک تجارت
https://ebank.edbi.ir/Iban/iban.jsp بانک توسعه صادرات ایران
http://www.ttbank.ir/ بانک توسعه تعاون
http://www.bank-day.ir/ بانک دی
http://www.refah-bank.ir بانک رفاه کارگران
http://cms.sb24.com/fa/shaba/index.html بانک سامان
https://www.ebanksepah.ir/ بانک سپه
http://www.sbank.ir/calculation/ بانک سرمایه
http://www.sinabank.ir بانک سینا
http://iranibank.com/ بانک ایران زمین
http://www.ifcc.ir/ بانک شهر
http://www.bsi.ir بانک صادرات ایران
http://w3.bim.ir/Sheba.aspx بانک صنعت و معدن
http://www.qmb.ir/Services بانک قرض الحسنه مهر ایران
http://ghavamin.com/ بانک قوامین
http://www.karafarinbank.com بانک کارآفرین
http://www.cbi.ir/IBAN/7344.aspx بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
http://enovin.bank-maskan.ir/ بانک مسکن
https://ebanking.bankmellat.ir/ بانک ملت
http://www.bmi.ir/Fa/IBAN-SHABA.aspx بانک ملی
http://www.cid.ir/fa.aspx?pid=239 موسسه اعتباری توسعه
http://www.mebank.irhttp://www.mebank.ir بانک مهر اقتصاد
http://www.en-bank.com/iban/iban.aspx بانک اقتصاد نوین
http://www.ansarbank.com/shaba.aspx بانک انصار