ارسال پیام به سایت از طریق پیامک ( sms )

شما می توانید بدون ورود به سایت پیغام خود را به مدیر سایت ارسال نمائید. متن پیام را نوشته و به شماه " 30005700666600 " ارسال نمائید. در صورتی که در متن پیغام خود سوالی را مطرح کرده باشید، منتظر پاسخ کارشناسان مربوطه باشید. شبکه ترجمه بین الملل منتظر پیشنهاد ها و انتقاد های شما عزیزان می باشد.