فارسی به انگلیسی

فارسی یکی از زبان‌های هندواروپایی در شاخه زبان‌های ایرانی جنوب غربی است که در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان به آن سخن می‌گویند. فارسی زبان رسمی کشورهای ایران و تاجیکستان و یکی از دو زبان رسمی افغانستان است. زبان رسمی کشور هندوستان نیز تا پیش از ورود استعمار انگلیس، فارسی بود.

زبان فارسی را پارسی نیز می‌گویند. زبان فارسی در افغانستان به طور رسمی دری و در تاجیکستان تاجیکی خوانده شده‌است.

زبان پارسی با اینکه یکی از ارکان اصلی هویت ایرانی است و به عنوان زبان ملی و رسمی ایران شناخته شده‌است، ولی هویتی بسیار فراتر از فلات ایران دارد.  و به همین دلیل عصر ارتباطات و دهکده جهانی آنرا آسیب‌پذیر نمی‌کند. فارسی از حدود سال ۱۰۰۰ میلادی تا ۱۸۰۰، زبان میانجی بخش بزرگی از غرب و جنوب آسیا بودبه عنوان نمونه پیش از استعمار هند توسط انگلیس، در زمان حکومت گورکانیان در هند، که ادامه دهنده امپراتوری تیموریان در هند بودند، فارسی زبان رسمی این امپراتوری وسیع بودیا نقل می‌کنند که وقتی که شاه اسماعیل صفوی در ابتدای یکی از جنگ‌های خود قطعه شعری به زبان ترکی آذربایجانی برای پادشاه عثمانی فرستاد، پادشاه عثمانی شعری فارسی را در جواب او، برای شاه اسماعیل پس فرستاد. زبان فارسی جدا از اینکه زبان اصلی و یا زبان دوم مردم سرزمین ایران با قومیت‌های مختلف بوده‌است، نفوذ بسیاری در کشورهای مجاور خود همچون هند و عثمانی داشته‌است؛ و در دوره امپراتوری گورکانیان زبان فارسی در هندوستان زبان رسمی اداری و نظامی بوده‌است و در کنار نفوذ زبان فارسی، نفوذ فرهنگ ایرانی هم در فرهنگ‌های دیگر دیده می‌شود و به طور مثال در امپراتوری گورکانیان در کنار دین اسلام، فرهنگ ایرانی جزو سرلوحه‌های فرهنگی‌شان بوده‌است.

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی آمار:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آمار نظری ( ریاضی )

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آمار اقتصادی و اجتماعی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آمار بیمه ( اکچواری )

-         ترجمه فارسی به انگلیسی علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آمار زیستی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی برق:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی برق الکترونیک

-         ترجمه فارسی به انگلیسی برق مخابرات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی برق قدرت

-         ترجمه فارسی به انگلیسی برق کنترل

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مکاترونیک

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی پزشکی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ایمونولوژی پزشکی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی باکتری شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بیو شیمی بالینی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ژنتیک پزشکی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی علوم تشریحی ( کالبد شناسی )

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فارماکولوژی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیک پزشکی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیولوژی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ژنتیک انسانی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی سم شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی میکروب شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ارتوپدی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی پزشکی انفورماتیک

-         ترجمه فارسی به انگلیسی انکولوژی ( سرطان شناسی )

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ایمنی شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آموزش بهداشت

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بیهوشی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آسیب شناسی ( پاتولوژی )

-         ترجمه فارسی به انگلیسی پرستاری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تغذیه

-         ترجمه فارسی به انگلیسی خون شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی داروسازی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی دامپزشکی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی روانپزشکی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی روماتولوژی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی زنان و زایمان

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مامایی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدارک پزشکی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی پیرا پزشکی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی قارچ شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ویروس شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بافت شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی ایمنی صنعتی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بیوتکنولوژی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی اقتصاد:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد کشاورزی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد بازرگانی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد نظری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد صنعتی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد رسانه

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد سیاسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد بین الملل

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد پول و بانکداری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد منابع طبیعی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد محیط زیست

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد شهری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد منطقه ای

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد خرد

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد کلان

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد برنامه ریزی اقتصادی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد مهندسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد مدیریت

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد جمعیت

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد ورزش

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد سلامت

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی تاریخ و باستان شناسی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی باستان شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ اجتماعی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ ادیان

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ باستان

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ حقوق

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ زنان

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ زیست محیطی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ شفاهی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ علم

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ فلسفه

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ فناوری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ نظامی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ موسیقی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ هنر

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ سیاسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مطالعات ملی گرایی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ اقتصاد

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی تربیت بدنی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی ورزشی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فیزولوژی ورزشی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بیو مکانیک ورزشی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی رفتار حرکتی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آسیب شناسی ورزشی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت ورزشی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی جهانگردی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت جهانگردی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ریزی توسعه جهانگردی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بازاریابی جهانگردی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی حسابداری:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حسابرسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری بیمه

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری بازرگانی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری صنعتی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری دولتی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری مالیاتی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری مدیریت

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری بانک ها

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی حقوق:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق عمومی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق خصوصی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق بشر

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق تجارت بین الملل

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق جزا و جرم شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق مالکیت فکری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق بین الملل

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق محیط زیست

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق اقتصادی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق خانواده

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی دندانپزشکی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بیماریهای دهان و دندان

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آسیب شناسی دهان

-         ترجمه فارسی به انگلیسی دندانپزشکی ترمیمی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی معالجه ریشه دندان

-         ترجمه فارسی به انگلیسی پروتزهای دهان و فک و صورت

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ارتودنسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی پاتولوژی فک ودهان

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی روانشناسی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی بالینی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی روان سنجی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی صنعتی سازمانی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی تربیتی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی عمومی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی خانواده

-         ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی اسلامی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی ریاضی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضی محض

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضی کاربردی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضی مالی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آنالیز تابعی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آنالیز مالی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آنالیز ریاضی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آنالیز زمینه هارمونیک

-         ترجمه فارسی به انگلیسی جبر

-         ترجمه فارسی به انگلیسی نظریه گراف و ترکیبات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی منطق ریاضی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی هندسه توپولوژی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آنالیز عددی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی معادلات دیفرانسیل

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بهینه سازی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضیات صنعتی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضیات مالی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی نظریه اعداد

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تحقیق در عملیات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی نظریه رمز

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی زمین‌شناسی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی زمین‌شناسی  مهندسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی رسوب شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی زمین‌شناسی اقتصادی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی زمین‌شناسی ساختمانی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی زمین‌شناسی نفت

-         ترجمه فارسی به انگلیسی زمین‌شناسی زیست محیطی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فسیل شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی سنگ شناسی ( پترولوژی )

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آب شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی کانی شناسی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی زیست شناسی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیولوژی گیاهی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اکولوژی گیاهی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی زیست شناسی تکوینی گیاهی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی علوم سلولی و مولکولی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ژنتیک

-         ترجمه فارسی به انگلیسی میکروبیولوژی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بیوشیمی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بیو فیزیک

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بیو تکنولوژی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی زیست فناوری دریا

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیولوژی جانوری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بیو سیستماتیک جانوری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی زیست شناسی تکوینی جانوری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بافت شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی جنین شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بافت شناسی آبزیان

 

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی شهرسازی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ریزی شهری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ریزی منطقه ای

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت شهری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی طراحی شهری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ریزی حمل و نقل

-         ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ریزی محیط زیست

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی شیلات:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی

-        ترجمه فارسی به انگلیسی شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتی

-        ترجمه فارسی به انگلیسی شیلات گرایش صید و بهره برداری

 

ترجمه فارسی به انگلیسی به فارسی شیمی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی آلی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی معدنی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی فیزیک

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی نانو شیمی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی کاربردی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی دارویی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی گیاهی ( فیتو شیمی )

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی پلیمر

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی محض

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی تجزیه

 

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی صنایع غذایی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی علوم و صنایع غذایی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فناوری و تبدیل صنایع غذایی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنایع غذایی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بیوتکنولوژی مواد غذایی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی علوم اجتماعی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی پژوهشگری اجتماعی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ریزی اجتماعی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی رفاه و تعاون اجتماعی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مردم شناسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی جغرافیا

-         ترجمه فارسی به انگلیسی جامعه شناسی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی علوم تربیتی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ریزی آموزشی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه زیری درسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت آموزشی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تکنولوژی آموزشی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تحقیقات آموزشی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آموزش بزرگسالان

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مشاوره و راهنمایی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی تربیتی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی علوم سیاسی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی روابط بین الملل

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه سیاسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مطالعات منطقه ای

-         ترجمه فارسی به انگلیسی دیپلماسی و سازمان های بین المللی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی دیپلماسی کنترل تسلیحات

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی عمران:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت ساخت

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی سازه

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی زلزله

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی خاک و پی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی حمل و نقل

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی راه و ترابری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی سازه های هیدرولیکی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی آب

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی محیط زیست

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی آب و فاضلاب

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی نقشه برداری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هیدروگرافی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی فتوگرامتری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ژئودزی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی سنجش از راه دور

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی سامانه اطلاعات مکانی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی رودخانه

 

 

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی فقه و معارف اسلامی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی علوم قرآن و حدیث

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فقه شافعی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه و کلام اسلامی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ادیان و عرفان

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی فلسفه:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه دین

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه هنر

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه منطق

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه تطبیقی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه اخلاق

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه علم

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه اسلامی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه تحلیلی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه علم و فناوری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه و حکمت اسلامی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه و کلام اسلامی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی فناوری اطلاعات:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تجارت الکترونیک

-         ترجمه فارسی به انگلیسی امنیت اطلاعات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شبکه های کامپیوتری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی فناوری اطلاعات ( IT )

 

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی فیزیک:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیک هسته ای

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیک اتمی، مولکولی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیک حالت جامد

-         ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیک ذرات بنیادی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی نجوم

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی گرافیک:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تصویر متحرک ( انیمیشن )

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ارتباط تصویری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تصویر سازی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی نقاشی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی عکاسی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

 

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی محیط زیست:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بهداشت محیط

-         ترجمه فارسی به انگلیسی آلودگی هوا

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی – محیط زیست

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلیمر - محیط زیست

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت در سوانح طبیعی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی HSE

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بیوتکنولوژی محیط زیست

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مدیریت:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت بازرگانی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت دولتی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت صنعتی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت فناوری اطلاعات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت مالی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت کارآفرینی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت آموزشی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت رسانه ای

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت سیستم ها

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت محیط زیست

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت تکنولوژی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت منابع انسانی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت آموزش عالی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی معدن:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی معدن – پی جویی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی معدن – اکتشاف

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی معدن – آماده سازی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی معدن – استخراج

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی معدن – فراوری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی معدن – بازسازی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی معماری:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی معماری منظر

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت پروژه و ساخت

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تکنولوژی معماری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی انرژی معماری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی معماری اسلامی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مطالعات معماری ایران

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مرمت ابنیه سنتی

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی پزشکی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پزشکی بالینی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پزشکی بیومکانیک

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پزشکی بیومواد

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی صنایع:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مالی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت نوآوری و فناوری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی لجستیک و زنجیره تامین

-         ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ریزی حمل و نقل ریلی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تکنولوژی صنعتی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ایمنی صنعتی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی داده کاوی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تولید صنعتی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت سیستم و بهره وری

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی جوشکاری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی حفاظت و خوردگی مواد

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شکل دادن فلزات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی استخراج فلزات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ریخته گری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی نانو مواد

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی سطح

-         ترجمه فارسی به انگلیسی سرامیک

-         ترجمه فارسی به انگلیسی بیو مواد

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک – سیستم محرکه خودرو

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک – سازه بدنه خودرو

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک سیالات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک جامدات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک تاسیسات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک فرودگاه

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک دریا

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی نساجی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تکنولوژی نساجی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی نساجی و الیاف

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی نساجی، گرایش پوشاک

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی اکتشاف نفت

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مخازن

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی حفاری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی بهره برداری نفت

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی – صنایع غذایی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی – پلیمر

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی – صنایع گاز

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی – ترموسینتیک و کاتالیست

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی – شبیه سازی و کنترل

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی – محیط زیست

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی – نانوتکنولوژی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی پیشرفته

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی – صنایع شیمیایی معدنی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی هنر:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی نقاشی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی هنر های تجسمی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی صنایع دستی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی سینما

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ارتباط تصویری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی موزه داری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مجسمه سازی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی کارگردانی تلویزیون

-         ترجمه فارسی به انگلیسی طراحی پارچه و لباس

-         ترجمه فارسی به انگلیسی طراحی صنعتی

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی مهندسی هوافضا:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هوافضا آیرودینامیک

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هوافضا پیشرانش

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هوافضا دینامیک پرواز

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هوافضا، گرایش فضا و ماهواره

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی مهندسی کامپیوتر:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی نرم افزار

-         ترجمه فارسی به انگلیسی هوش مصنوعی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی معماری کامپیوتر

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی الگوریتم و محاسبات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی شبکه های کامپیوتری

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی فناوری اطلاعات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی سخت افزار

-         ترجمه فارسی به انگلیسی امنیت اطلاعات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی تجارت الکترونیک

 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی مهندسی کشاورزی:

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع آب

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی باغبانی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی گیاه پزشکی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی علوم خاک

-         ترجمه فارسی به انگلیسی ترویج و آموزش کشاورزی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد کشاورزی

-         ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم دامی