علوم انسانی و اجتماعی

ترجمه اقتصاد

علم اقتصاد ( در انگلیسی Economics ) شاخه ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالا ها و خدمات می پردازد.

کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می کنند و اقتصاد های مختلف چگونه کار می کنند. در این راستا، یک تقسیم بندی اولیه کتاب های پایه ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه ای اقتصاد، شامل عرامل فردی مانند خوانواده ها و شرکت ها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل موثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می کند.

دیگر تقسیم بندی رایج علم اقتصاد، این رشته را به اقتصاد اثباتی (به انگلیسی positive economics)، اقتصاد هنجاری (به انگلیسی normative economics)، اقتصاد نظری، اقتصاد کاربردی، اقتصاد عقلانی، اقتصاد رفتاری واقتصاد جریان اصلی تقسیم می کند.

 

ترجمه تخصصی اقتصاد در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی اقتصاد کشاورزی

-         ترجمه تخصصی اقتصاد بازرگانی

-         ترجمه تخصصی اقتصاد نظری

-         ترجمه تخصصی اقتصاد صنعتی

-         ترجمه تخصصی اقتصاد رسانه

-         ترجمه تخصصی اقتصاد سیاسی

-         ترجمه تخصصی اقتصاد بین الملل

-         ترجمه تخصصی اقتصاد پول و بانکداری

-         ترجمه تخصصی اقتصاد منابع طبیعی

-         ترجمه تخصصی اقتصاد محیط زیست

-         ترجمه تخصصی اقتصاد شهری

-         ترجمه تخصصی اقتصاد منطقه ای

-         ترجمه تخصصی اقتصاد خرد

-         ترجمه تخصصی اقتصاد کلان

-         ترجمه تخصصی اقتصاد برنامه ریزی اقتصادی

-         ترجمه تخصصی اقتصاد مهندسی

-         ترجمه تخصصی اقتصاد مدیریت

-         ترجمه تخصصی اقتصاد جمعیت

-         ترجمه تخصصی اقتصاد ورزش

-         ترجمه تخصصی اقتصاد سلامت

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال

 
 

ترجمه تاریخ و باستان شناسی

ترجمه تخصصی تاریخ و باستان شناسی در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی باستان شناسی

-         ترجمه تخصصی تاریخ اجتماعی

-         ترجمه تخصصی تاریخ ادیان

-         ترجمه تخصصی تاریخ باستان

-         ترجمه تخصصی تاریخ حقوق

-         ترجمه تخصصی تاریخ زنان

-         ترجمه تخصصی تاریخ زیست محیطی

-         ترجمه تخصصی تاریخ شفاهی

-         ترجمه تخصصی تاریخ علم

-         ترجمه تخصصی تاریخ فلسفه

-         ترجمه تخصصی تاریخ فناوری

-         ترجمه تخصصی تاریخ نظامی

-         ترجمه تخصصی تاریخ موسیقی

-         ترجمه تخصصی تاریخ هنر

-         ترجمه تخصصی تاریخ سیاسی

-         ترجمه تخصصی مطالعات ملی گرایی

-         ترجمه تخصصی تاریخ اقتصاد

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی تاریخ و باستان شناسی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال

 

ترجمه جهانگردی

سازمان جهانی گردشگری با توجه به تمامی تعاریف گردشگری که تا قبل از سال ۱۹۹۴ ارائه شده بودند در سال ۱۹۹۵ یک تعریف نهایی منتشر کرد:

" مجموعه فعالیتهای فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت می کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است. البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل آن نمی شود" براین اساس کسانی که شامل این تعریف می شوند نیز گردشگر نامیده می شوند.

کلمه توریسم از کلمه تور (tour) به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و رخش دارد که از طریق زبان‌های فرانسه و انگلیسی به فارسی راه یافته‌است.

 

ترجمه تخصصی جهانگردی در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی مدیریت جهانگردی

-         ترجمه تخصصی برنامه ریزی توسعه جهانگردی

-         ترجمه تخصصی بازاریابی جهانگردی

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی جهانگردی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال

 

ترجمه حسابداری

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را درباره واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی ‌نفع و ذی ‌علاقه قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند.

طبق «بیانیه اساسی تئوری حسابداری»: حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری‌های آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات.

علم حسابداری امروزه دارای یک چارچوب نظری است که شامل موارد زیر می‌باشد:

·        اهداف گزارشگری مالی

·        خصوصیات کیفی اطلاعات مفید

·        مفروضات و اصول حسابداری

·        اجزای گزارش مالی شامل چگونگی نمایش و طبقه‌بندی اطلاعات

·        اصول و روش‌های محاسبه اطلاعات مالی

 

ترجمه تخصصی حسابداری در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی حسابرسی

-         ترجمه تخصصی حسابداری بیمه

-         ترجمه تخصصی حسابداری بازرگانی

-         ترجمه تخصصی حسابداری صنعتی

-         ترجمه تخصصی حسابداری دولتی

-         ترجمه تخصصی حسابداری مالیاتی

-         ترجمه تخصصی حسابداری مدیریت

-         ترجمه تخصصی حسابداری بانک ها

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حسابداری به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال

 

ترجمه حقوق

حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تامین می‌کند. حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه ، از طریق صدور آئین نامه ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه ، و از طریق احکام قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه اشخاص خصوصی هم می‌توانند قرارداد های الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.

حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی استحقوق تجارت ، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.

 

ترجمه تخصصی حقوق در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی حقوق عمومی

-         ترجمه تخصصی حقوق خصوصی

-         ترجمه تخصصی حقوق بشر

-         ترجمه تخصصی حقوق تجارت بین الملل

-         ترجمه تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی

-         ترجمه تخصصی حقوق مالکیت فکری

-         ترجمه تخصصی حقوق بین الملل

-         ترجمه تخصصی حقوق محیط زیست

-         ترجمه تخصصی حقوق اقتصادی

-         ترجمه تخصصی حقوق خانواده

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق به شرح زیر است:

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

65535 ریال

104856 ریال

222491 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

62258 ریال

99612 ریال

211366 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

60292 ریال

92273 ریال

204692 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

57671 ریال

88079 ریال

195792 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

55049 ریال

82636 ریال

186892 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

51773 ریال

76545 ریال

175768 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

47841 ریال

63794 ریال

162418 ریال

 

ترجمه روانشناسی

روان‌شناسی، علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنِ موجود زنده ـ بخصوص انسان ـ بر اساس روش علمی است. همچنین یکی از علوم کاربردی و شاخه‌های تحصیلی است که یافتن ارتباط ذهن و روان آدمی، با مفاهیمی نظیر رشد، سلامت، رفتارهای اجتماعی، شناخت و … را در بر می‌گیرد.

علم روان‌شناسی مفاهیمی همچون ادراک، شناخت، تمرکز، توجه، احساسات، پدیده شناسی، انگیزه، کارکرد ذهن، شخصیت، رفتار، روابط بین فردی، خانواده و دیگر زمینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. روان‌شناسان زمینه‌های مختلف، روش‌های علمی و تجربی را برای استنباط رابطه علت و معلولی و یا هر نوع رابطه همبستگی میان پدیده‌های گوناگون روان‌شناسی بکار می‌گیرند.

در جهان صنعتی امروز، تقریباً هیچ فعالیت و حرفه‌ای یافت نمی‌شود که به درک و اندیشه انسانی وابسته نباشد؛ در نتیجه روان‌شناسی با زندگی انسان مدرن پیوندی نا گسستنی ایجاد کرده‌است.

 

ترجمه تخصصی روانشناسی در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی روانشناسی بالینی

-         ترجمه تخصصی روان سنجی

-         ترجمه تخصصی روانشناسی صنعتی سازمانی

-         ترجمه تخصصی روانشناسی تربیتی

-         ترجمه تخصصی روانشناسی عمومی

-         ترجمه تخصصی روانشناسی خانواده

-          ترجمه تخصصی روانشناسی اسلامی

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال

 

ترجمه علوم اجتماعی

علوم اجتماعی به گروهی از رشته‌های دانشگاهی گفته می‌شود که به مطالعه جنبه‌های اجتماعی انسان می‌پردازند. علوم اجتماعی بخشی از علوم انسانی است که به بعد اجتماعی انسان می پردازد بر خلاف دیگر علوم انسانی که ممکن است اصلاً بعد اجتماعی انسان برایش مهم نباشد مثل دانش روان شناسی .

برخی از علوم اجتماعی عبارتند از:

 .جمعیت شناسی
 .جامعه شناسی
 .مردم شناسی
 .علوم سیاسی
 .اقتصاد
 .مدیریت
 .علوم ارتباطات اجتماعی

 

ترجمه تخصصی علوم اجتماعی در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی پژوهشگری اجتماعی

-         ترجمه تخصصی برنامه ریزی اجتماعی

-         ترجمه تخصصی رفاه و تعاون اجتماعی

-         ترجمه تخصصی مردم شناسی

-         ترجمه تخصصی جغرافیا

-         ترجمه تخصصی جامعه شناسی

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی علوم اجتماعی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال

 

ترجمه علوم تربیتی

علوم تربیتی(Education) از رشته‌های علوم انسانی است که به جنبه‌های آموزش و پرورش آدمی و دانشهای مربوط به آن می‌پردازد.درباره مفهوم «آموزش و پرورش» باید درنظر داشت که «آموزش و پرورش» منحصر به افراد، زمان و مکان خاصی نیست. یعنی به طور مشخص «آموزش و پرورش» منحصر به مدرسه،دانشگاه یا آموزش دروس خاصی نیست، بلکه «آموزش و پرورش» برای همه، و در هر زمانی و هر مکانی است.آموزش عمومی ، آموزش عالی ، آموزش کارکنان ، سوادآموزی بزرگسالان ،خودآموزی ، آموزش الکترونیکی و مجازی از انواع آموزش محسوب می شوند.

علوم تربیتی از ماهیت میان رشته ای برخوردار است و از فلسفه ، روانشناسی ،جامعه شناسی،آمار، اقتصاد و مدیریت ، مفاهیم بسیاری را اقتباس نموده است. به عنوان مثال روانشناسی تربیتی متکی بر دانش روانشناسی و اقتصاد آموزش عالی بر مفاهیم علم اقتصاد مبتنی است.ماهیت میان رشته ای علوم تربیتی اگرچه موجب جامعیت این علم گشته است لیکن از معضلات این امر، پراکندگی موضوع ، عدم امکان بررسی عمیق مسائل و ضعف نظریه پردازی است.

 

ترجمه تخصصی علوم تربیتی در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی برنامه ریزی آموزشی

-         ترجمه تخصصی برنامه زیری درسی

-         ترجمه تخصصی مدیریت آموزشی

-         ترجمه تخصصی تکنولوژی آموزشی

-         ترجمه تخصصی تحقیقات آموزشی

-         ترجمه تخصصی آموزش بزرگسالان

-         ترجمه تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

-         ترجمه تخصصی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

-         ترجمه تخصصی مشاوره و راهنمایی

-         ترجمه تخصصی روانشناسی تربیتی

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی علوم تربیتی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

48059 ریال

76894 ریال

168206 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

45656 ریال

73049 ریال

159796 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

44214 ریال

70742 ریال

154750 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

42292 ریال

67667 ریال

148021 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

40370 ریال

64591 ریال

141293 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

37967 ریال

60746 ریال

132883 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

35083 ریال

56133 ریال

122790 ریال

 
 

ترجمه علوم سیاسی

علم سیاست مدرن بخشی از علوم اجتماعی است که با مطالعه دولت، حکومت و سیاست در ارتباط استارسطو این علم را به عنوان مطالعه حکومت تعریف می‌کند. این علم بسیار زیاد با سیاست در عرصه نظر و در میدان عمل، تحلیل نظام‌های سیاسی و رفتارهای سیاسی سر و کار دارد. اندیشمندان سیاسی خود را درگیر در شناسایی ارتباطات اساسی میان شرایط و تحولات سیاسی می‌بینند و از طریق این کار سعی در ساختن اصولی اساسی برای منظم کردن علم سیاست و پیش بینی کارهای سیاسی در جای جای دنیا دارندعلم سیاست با رشته‌های دیگر هم تداخل دارد؛ من‌جمله، اقتصاد، حقوق، روان‌شناسی، تاریخ، مردم شناسی، حقوق اداری، سیاست عمومی، سیاست ملی،ارتباطات بین‌الملل، سیاست تطبیقی، جامعه‌شناسی، موسسات سیاسی و نظریه‌های سیاسی.

بیشتر اندیشمندان و دانشمندان علم سیاست در یکی یا بیشتر از این پنج شاخهٔ این رشته مشغول به کار و مطالعه هستند:

  • سیاست تطبیقی، شامل مطالعات منطقه‌ای
  • روابط بین‌الملل
  • فلسفه سیاسی
  • اداره عمومی
  • حقوق عمومی

 

ترجمه تخصصی علوم سیاسی در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی روابط بین الملل

-         ترجمه تخصصی فلسفه سیاسی

-         ترجمه تخصصی مطالعات منطقه ای

-         ترجمه تخصصی دیپلماسی و سازمان های بین المللی

-         ترجمه تخصصی دیپلماسی کنترل تسلیحات

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی علوم سیاسی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال

 

ترجمه فقه و معارف اسلامی

رشته الهیات و معارف اسلامی از رشته‌های گروه آزمایشی علوم انسانی دانشگاهی در ایران، دانشهای اساسی و با ابعاد گوناگون دین اسلام است. درس‌های این رشته به دو زبان فارسی و عربی تدریس می‌شود.

 

ترجمه تخصصی فقه و معارف اسلامی در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی علوم قرآن و حدیث

-         ترجمه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی

-         ترجمه تخصصی فقه شافعی

-         ترجمه تخصصی فلسفه و کلام اسلامی

-         ترجمه تخصصی ادیان و عرفان

-         ترجمه تخصصی تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی فقه و معارف اسلامی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

87380 ریال

139808 ریال

305830 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

83011 ریال

132818 ریال

290538 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

80390 ریال

128623 ریال

281364 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

76894 ریال

123031 ریال

269130 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

73399 ریال

117439 ریال

256797 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

69030 ریال

110448 ریال

241606 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

63787 ریال

102060 ریال

223256 ریال

 

ترجمه مدیریت

به علت گستردگی دامنه مدیریت و ماهیت پویای آن نمی توان واژه مدیریت را به سادگی تعریف کرد. برخی مدیریت را علم می دانند و برخی دیگر هنر اما ترکیبی از این دو، به شایستگی می تواند معرف مفهوم مدیریت باشد. آنچه مهم است نقش و جایگاه بسیار مهم مدیریت در دنیای امروز است؛ مدیریت فرایند برنامه ریزی، تشکیلات، فرماندهی، هدایت و نظارت بر تلاش های اعضای سازمان و استفاده از دیگر منابع سازمانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی است.

مدیریت امروز مجموعه ای از علوم گوناگون همانند اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، ریاضیات، آمار و ... است که هدفش افزایش بهره وری، کارائی و اثربخشی سازمانی است. دانش مدیریت برای اولین بار به شکلی که هم اکنون وجود دارد، در اواخر قرن نوزدهم میلادی توسط فردی به نام فردریک تیلور مطرح گردید. اصول مدیریت را نمی توان بطور یکسان در تمامی سازمان ها به کار گرفت و تشخیص اصول متناسب با شرایط، وظیفه ای است که به مدیران سازمانی محول گردیده است.

 

ترجمه تخصصی مدیریت در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی مدیریت بازرگانی

-         ترجمه تخصصی مدیریت دولتی

-         ترجمه تخصصی مدیریت صنعتی

-         ترجمه تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات

-         ترجمه تخصصی مدیریت مالی

-         ترجمه تخصصی مدیریت کارآفرینی

-         ترجمه تخصصی مدیریت آموزشی

-         ترجمه تخصصی مدیریت رسانه ای

-         ترجمه تخصصی مدیریت سیستم ها

-         ترجمه تخصصی مدیریت محیط زیست

-         ترجمه تخصصی مدیریت تکنولوژی

-         ترجمه تخصصی مدیریت منابع انسانی

-         ترجمه تخصصی مدیریت آموزش عالی

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال

 

ترجمه فلسفه

فَلسَفه (خِرَددوستی) مطالعه مسائلی کلی و اساسی، درباره موضوعاتی همچون هستی، واقعیت، آگاهی، ارزش، خِرَد، ذهن و زبان است. تفاوت فلسفه با دیگر راه‌های پرداختن به چنین مسائلی، رویکرد نقّادانه و معمولاً سازمان یافته فلسفه و تکیه آن بر استدلال‌های عقلانی و منطقی است. در تعابیر غیرتخصصی به طور گسترده‌تر فلسفه به بنیادی‌ترین عقاید، مفاهیم و رویکردهای یک فرد یا گروه اشاره دارد.

 

ترجمه تخصصی فلسفه در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی فلسفه دین

-         ترجمه تخصصی فلسفه هنر

-         ترجمه تخصصی فلسفه منطق

-         ترجمه تخصصی فلسفه تطبیقی

-         ترجمه تخصصی فلسفه اخلاق

-         ترجمه تخصصی فلسفه علم

-         ترجمه تخصصی فلسفه اسلامی

-         ترجمه تخصصی فلسفه تحلیلی

-         ترجمه تخصصی فلسفه علم و فناوری

-         ترجمه تخصصی فلسفه و حکمت اسلامی

-         ترجمه تخصصی فلسفه و کلام اسلامی

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی فلسفه به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

65535 ریال

104856 ریال

222491 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

62258 ریال

99612 ریال

211366 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

60292 ریال

92273 ریال

204692 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

57671 ریال

88079 ریال

195792 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

55049 ریال

82636 ریال

186892 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

51773 ریال

76545 ریال

175768 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

47841 ریال

63794 ریال

162418 ریال