علوم پایه

ترجمه آمار

آمار ( به انگلیسی :  statistics) به مجموعه‌ی داده‌های عددی مربوط به یک موضوع (معمولا مهم)، مانند جمعیت، متوفیات، میزان تجارت داخلی یا خارجی، دما یا بارش ماهیانه و غیر گفته می‌شود. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعه دانش های تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده های تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی و کاوش های ماشینی در داده ها ، در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن از آمار به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه‌های ماشینی در همه‌جا می‌باشد. علم آمار، علم فن فراهم کردن داده‌های کمّی و تحلیل آن‌ها به منظور به دست آورن نتیایجی که اگرچه احتمالی است، اما در خور اعتماد است.

علم آمار، مبتنی بر دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی است. در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت های آماری آن پرداخته می شود در حالی که در آمار استنباطی با بدست آوردن نمونه ای از جامعه که خصوصیات اصلی جامعه را بیان میکند در مورد جامعه استباط آماری انجام می شود. در نظریه آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریه احتمالات مدلسازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول در باره موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک نمونه انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست.

ترجمه تخصصی آمار در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی آمار نظری ( ریاضی )

-         ترجمه تخصصی آمار اقتصادی و اجتماعی

-         ترجمه تخصصی آمار بیمه ( اکچواری )

-         ترجمه تخصصی علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه

-         ترجمه تخصصی آمار زیستی

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی آمار به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال

 
 

ترجمه ریاضی

ریاضیات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درک نظمی است که در وضعیت‌های ظاهرا پیچیده‌ نهفته است و ابزارهای اصولی این علم ، مفاهیمی هستند که ما را قادر می‌سازند تا این نظم را توصیف کنیم.

علم ریاضی، قانونمند کردن تجربیات طبیعی است که در گیاهان و بقیه مخلوقات مشاهده می‌کنیم . علوم ریاضیات این تجربیات را دسته‌بندی و قانونمند کرده و همچنین توسعه می‌دهند.

ریاضیات بر خلاف تصور بعضی از افراد یکسری فرمول و قواعد نیست که همیشه و در همه‌جا بتوان از آن استفاده کرد بلکه ریاضیات درست فهمیدن صورت مساله و درست فکر کردن برای رسیدن به جواب است .

 

ترجمه تخصصی ریاضی در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی ریاضی محض

-         ترجمه تخصصی ریاضی کاربردی

-         ترجمه تخصصی ریاضی مالی

-         ترجمه تخصصی آنالیز تابعی

-         ترجمه تخصصی آنالیز مالی

-         ترجمه تخصصی آنالیز ریاضی

-         ترجمه تخصصی آنالیز زمینه هارمونیک

-         ترجمه تخصصی جبر

-         ترجمه تخصصی نظریه گراف و ترکیبات

-         ترجمه تخصصی منطق ریاضی

-         ترجمه تخصصی هندسه توپولوژی

-         ترجمه تخصصی آنالیز عددی

-         ترجمه تخصصی معادلات دیفرانسیل

-         ترجمه تخصصی بهینه سازی

-         ترجمه تخصصی ریاضیات صنعتی

-         ترجمه تخصصی ریاضیات مالی

-         ترجمه تخصصی نظریه اعداد

-         ترجمه تخصصی تحقیق در عملیات

-         ترجمه تخصصی نظریه رمز

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال

 

ترجمه زمین شناسی

زمین‌شناسی دانشی است که ماهیت سیّاره زمین و تاریخ آن و ساختمان پوسته آن و اجزای درون آن و انواع سنگ‌ها و سنگواره‌ها را بررسی می‌کند. این علم درباره موادّ سازنده زمین، نیروهای مؤثر بر مواد مزبور، برآیندهای آن نیروها، پراکندگی سنگ های پوسته سیاره، سرگذشت آن و همچنین گیاهان و جانورانی که در دوره‌های گوناگون زمین‌شناسی وجود داشته‌اند گفتگو می‌کند. به عبارت دیگر، زمین‌شناسی  علم مطالعه  سیاره  زمین  است.

زمین شناسان، افرادی هستند که چگونگی تشکیل زمین، ویژگی‌ها،  رویدادهایی که از زمان پیدایش  زمین بر آن  گذشته  است  ساختار،  ترکیب  سنگ‌ها  و  کانی‌ها  و  تاریخچه را،  مطالعه  می کند.

زمین‌شناسی به شاخه‌های زیر تقسیم می‌شود:

·        سنگ‌شناسی: که به مطالعه سنگ‌ها و منشأ آنها می‌پردازد

·        چینه‌شناسی: مطالعه تاریخ کره زمین

·        دیرین‌شناسی: مطالعه زندگی گذشته

·        کانی‌شناسی: مطالعه کانی‌ها و منشأ آنها

·        زمین‌شناسی فیزیکی: که فرایندهای بیرونی و درونیِ زمین و اثرات آنها در ایجاد شکل‌ها و ساختمان‌های زمین را مطالعه می‌کند

·        زمین‌شناسی اقتصادی: که منابع معدنی زمین را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد

·        زمین‌شناسی ژئوفیزیکی: مطالعه زمین‌لرزه‌ها و منشأ و چگونگی پیدایش و رفتار آنها

·        زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌پزشکی: مطالعه محیط‌زیست و تأثیرات انواع آلودگی زمین‌زاد و انسان‌زاد بر آن. این شاخه‌ها خود نیز به زیرشاخه‌هایی تقسیم می‌شود

·        زمین‌شناسی نفت: به بررسی تولید و چگونگی تشکیل هیدرات‌های کربن (نفت و گاز) می‌پردازد و همچنین نحوه بهینه و اقتصادی استخراج آنها از اعماق لایه‌های زمین با استفاده از دستگاه‌های حفاری.

 

ترجمه تخصصی زمین‌شناسی  در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی زمین‌شناسی  مهندسی

-         ترجمه تخصصی رسوب شناسی

-         ترجمه تخصصی زمین‌شناسی اقتصادی

-         ترجمه تخصصی زمین‌شناسی ساختمانی

-         ترجمه تخصصی زمین‌شناسی نفت

-         ترجمه تخصصی زمین‌شناسی زیست محیطی

-         ترجمه تخصصی فسیل شناسی

-         ترجمه تخصصی سنگ شناسی ( پترولوژی )

-         ترجمه تخصصی آب شناسی

-         ترجمه تخصصی کانی شناسی

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زمین شناسی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال

 

ترجمه زیست شناسی

زیست‌شناسی از علوم طبیعی و دانش مربوط به مطالعه جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره ها، چگونگی پیدایش گونه ها و افراد، و نیز به بررسی برهم کنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد. زیست‌شناسی شامل موضوعات وسیعی است که دارای تقسیم‌بندی بسیاری از مباحث و رشته‌های مختلف است. از جمله مهم ترین موضوعات آن عبارت از پنج اصل به‌هم‌وابسته است که می‌توان آن‌ها را اساس زیست‌شناسی مدرن نامید

رشته‌های فرعی زیست‌شناسی به وسیله مقیاسی که در آن موجودات زنده‌ای که قبلاً مطالعه شده‌اند، انواع موجودات زنده مورد مطالعه و روش‌های استفاده شده در مطالعه آنها، تعریف می‌شود بیوشیمی ، مطالعه شیمی اولیه زندگی؛ زیست‌شناسی مولکولی، مطالعه فعل و انفعالات پیچیده در میان مولکول های زیستی؛ گیاه شناسی ، مطالعه زیست‌شناسی گیاهان؛  زیست‌شناسی سلولی، بررسی واحدهای ساختمانی همه حیات، سلول ؛ فیزیولوژی، بررسی عملکردهای فیزیکی و شیمیایی بافت ها، اندام ها و دستگاه زیستی هر موجود زنده؛  زیست‌شناسی فرگشتی، بررسی فرایندهایی که تنوع زیستی را ایجاد می‌کنند؛ و بوم شناسی بررسی فعل و انفعالات موجودات زنده در محیط خود.

 

ترجمه تخصصی زیست شناسی در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی فیزیولوژی گیاهی

-         ترجمه تخصصی اکولوژی گیاهی

-         ترجمه تخصصی زیست شناسی تکوینی گیاهی

-         ترجمه تخصصی علوم سلولی و مولکولی

-         ترجمه تخصصی ژنتیک

-         ترجمه تخصصی میکروبیولوژی

-         ترجمه تخصصی بیوشیمی

-         ترجمه تخصصی بیو فیزیک

-         ترجمه تخصصی بیو تکنولوژی

-         ترجمه تخصصی زیست فناوری دریا

-         ترجمه تخصصی فیزیولوژی جانوری

-         ترجمه تخصصی بیو سیستماتیک جانوری

-         ترجمه تخصصی زیست شناسی تکوینی جانوری

-         ترجمه تخصصی بافت شناسی

-         ترجمه تخصصی جنین شناسی

-         ترجمه تخصصی بافت شناسی آبزیان

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیست شناسی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال

 

ترجمه شیمی

شیمی ( به انگلیسی : chemistry ) یکی از دانش‌های بنیادین است که به مطالعه و بررسی ساختار، خواص، ترکیبات و دگرگونی ماده می‌پردازد. گستره زیاد این دانش باعث شده است تا تعریف یکپارچه برای آن مشکل گردد.

بخش‌های اصلی دانش شیمی عبارت‌اند از:

·        شیمی تجزیه، که به تعیین ترکیبات مواد و اجزای تشکیل دهنده آن‌ها می‌پردازد.

·        شیمی آلی، که به مطالعه ترکیبات کربن‌دار، غیر از ترکیباتی چون دی اکسید کربن می‌پردازد.

·        شیمی معدنی، که به اکثریت عناصری که در شیمی آلی روی آنها تاکید نشده و برخی خواص مولکولها می‌پردازد.

·        شیمی فیزیک، که پایه و اساس کلیه شاخه‌های دیگر را تشکیل می‌دهد، و شامل ویژگی‌های فیزیکی مواد و ابزار تئوری بررسی آنهاست.

 

ترجمه تخصصی شیمی در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی شیمی آلی

-         ترجمه تخصصی شیمی معدنی

-         ترجمه تخصصی شیمی فیزیک

-         ترجمه تخصصی شیمی نانو شیمی

-         ترجمه تخصصی شیمی کاربردی

-         ترجمه تخصصی شیمی دارویی

-         ترجمه تخصصی شیمی گیاهی ( فیتو شیمی )

-         ترجمه تخصصی شیمی پلیمر

-         ترجمه تخصصی شیمی محض

-         ترجمه تخصصی شیمی تجزیه

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال

 

ترجمه فیزیک

فیزیک دانش کشف قوانین و روابط حاکم بر پدیده‌های طبیعی و استفاده عملی از آنهاست. و میتوان گفت که جهان، از بزرگترین سیستم ها تا کوچکترین ذرات در گستره ی علم فیزیک قرار دارند.

رشته فیزیک یکی از لذت بخش ترین و در عین حال سخت ترین رشته های دانشگاهی است. که البته با توجه به اینکه در رشته های علوم پایه  از جمله فیزیک، در مقطع کارشناسی، فرصت های شغلی اندکی وجود دارد، به نظر میرسد که ورود به مقاطع بالاتر ضروری به نظر میرسد و بدیهی ست که اگر به این نتیجه رسیده اید بهتر است هدف خویش را قبولی در دانشگاه های معتبر کشور قرار دهید

 

ترجمه تخصصی فیزیک در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی فیزیک هسته ای

-         ترجمه تخصصی فیزیک اتمی، مولکولی

-         ترجمه تخصصی فیزیک حالت جامد

-         ترجمه تخصصی فیزیک ذرات بنیادی

-         ترجمه تخصصی نجوم

 

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال