زمینه های ترجمه

ترجمه تخصصی در رشته های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه تخصصی آمار

-         ترجمه تخصصی برق

-         ترجمه تخصصی پزشکی

-         ترجمه تخصصی اقتصاد

-         ترجمه تخصصی تاریخ و باستان شناسی

-         ترجمه تخصصی تربیت بدنی

-         ترجمه تخصصی جهانگردی

-         ترجمه تخصصی حسابداری

-         ترجمه تخصصی حقوق

-         ترجمه تخصصی دندانپزشکی

-         ترجمه تخصصی روانشناسی

-         ترجمه تخصصی ریاضی

-         ترجمه تخصصی زیست شناسی

-         ترجمه تخصصی شهرسازی

-         ترجمه تخصصی شیلات

-         ترجمه تخصصی شیمی

-         ترجمه تخصصی صنایع غذایی

-         ترجمه تخصصی علوم اجتماعی

-         ترجمه تخصصی علوم تربیتی

-         ترجمه تخصصی علوم سیاسی

-         ترجمه تخصصی عمران

-         ترجمه تخصصی فقه و معارف اسلامی

-         ترجمه تخصصی فلسفه

-         ترجمه تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات

-         ترجمه تخصصی فیزیک

-         ترجمه تخصصی گرافیک

-         ترجمه تخصصی محیط زیست

-         ترجمه تخصصی مدیریت

-         ترجمه تخصصی مهندسی معدن

-         ترجمه تخصصی معماری

-         ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی

-         ترجمه تخصصی مهندسی صنایع

-         ترجمه تخصصی مواد و متالوژی

-         ترجمه تخصصی مکانیک

-         ترجمه تخصصی نساجی

-         ترجمه تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی

-         ترجمه تخصصی هنر

-         ترجمه تخصصی هوافضا

-         ترجمه تخصصی کامپیوتر

-         ترجمه تخصصی کشاورزی

-         ترجمه متون عمومی

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی متون عمومی به شرح زیر است:

 

تعداد صفحه

تعداد کلمه

تخفیف

زمان تحویل

قیمت هر صفحه ( ریال )

برنزی

نقره ای

طلایی

0 تا 9 صفحه

0 تا 2250

0%

0 تا 2 روز

43690 ریال

69904 ریال

152915 ریال

10 تا 25 صفحه

2250 تا 6250

5%

2 تا 6 روز

41500 ریال

66409 ریال

145269 ریال

26 تا 50 صفحه

6250 تا 12500

8%

6 تا 12 روز

40195 ریال

64312 ریال

140682 ریال

51 تا 100 صفحه

12500 تا 25000

12%

12 تا 25 روز

38447 ریال

61516 ریال

134565 ریال

101 تا 200 صفحه

25000 تا 50000

16%

25 تا 50 روز

36700 ریال

58719 ریال

128449 ریال

201 تا 500 صفحه

50000 تا 125000

21%

50 تا 125 روز

34515 ریال

55224 ریال

120803 ریال

501 تا 10000 صفحه

125000 تا 2500000

27%

125 تا2500 روز

31894 ریال

51030 ریال

111628 ریال