ترجمه تخصصی مقاله

ترجمه تخصصی مقاله در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

ترجمه تخصصی مقاله آمار:

-         ترجمه مقاله آمار نظری ( ریاضی )

-         ترجمه مقاله آمار اقتصادی و اجتماعی

-         ترجمه مقاله آمار بیمه ( اکچواری )

-         ترجمه مقاله علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه

-         ترجمه مقاله آمار زیستی

 

ترجمه تخصصی مقاله برق:

-         ترجمه مقاله برق الکترونیک

-         ترجمه مقاله برق مخابرات

-         ترجمه مقاله برق قدرت

-         ترجمه مقاله برق کنترل

-         ترجمه مقاله مکاترونیک

 

ترجمه تخصصی مقاله پزشکی:

-         ترجمه مقاله ایمونولوژی پزشکی

-         ترجمه مقاله باکتری شناسی

-         ترجمه مقاله بیو شیمی بالینی

-         ترجمه مقاله ژنتیک پزشکی

-         ترجمه مقاله علوم تشریحی ( کالبد شناسی )

-         ترجمه مقاله فارماکولوژی

-         ترجمه مقاله فیزیک پزشکی

-         ترجمه مقاله فیزیولوژی

-         ترجمه مقاله ژنتیک انسانی

-         ترجمه مقاله سم شناسی

-         ترجمه مقاله میکروب شناسی

-         ترجمه مقاله ارتوپدی

-         ترجمه مقاله پزشکی انفورماتیک

-         ترجمه مقاله انکولوژی ( سرطان شناسی )

-         ترجمه مقاله ایمنی شناسی

-         ترجمه مقاله آموزش بهداشت

-         ترجمه مقاله بیهوشی

-         ترجمه مقاله آسیب شناسی ( پاتولوژی )

-         ترجمه مقاله پرستاری

-         ترجمه مقاله تغذیه

-         ترجمه مقاله خون شناسی

-         ترجمه مقاله داروسازی

-         ترجمه مقاله دامپزشکی

-         ترجمه مقاله روانپزشکی

-         ترجمه مقاله روماتولوژی

-         ترجمه مقاله زنان و زایمان

-         ترجمه مقاله مامایی

-         ترجمه مقاله مدارک پزشکی

-         ترجمه مقاله پیرا پزشکی

-         ترجمه مقاله قارچ شناسی

-         ترجمه مقاله ویروس شناسی

-         ترجمه مقاله بافت شناسی

-         ترجمه مقاله مهندسی ایمنی صنعتی

-         ترجمه مقاله بیوتکنولوژی

 

ترجمه تخصصی مقاله اقتصاد:

-         ترجمه مقاله اقتصاد کشاورزی

-         ترجمه مقاله اقتصاد بازرگانی

-         ترجمه مقاله اقتصاد نظری

-         ترجمه مقاله اقتصاد صنعتی

-         ترجمه مقاله اقتصاد رسانه

-         ترجمه مقاله اقتصاد سیاسی

-         ترجمه مقاله اقتصاد بین الملل

-         ترجمه مقاله اقتصاد پول و بانکداری

-         ترجمه مقاله اقتصاد منابع طبیعی

-         ترجمه مقاله اقتصاد محیط زیست

-         ترجمه مقاله اقتصاد شهری

-         ترجمه مقاله اقتصاد منطقه ای

-         ترجمه مقاله اقتصاد خرد

-         ترجمه مقاله اقتصاد کلان

-         ترجمه مقاله اقتصاد برنامه ریزی اقتصادی

-         ترجمه مقاله اقتصاد مهندسی

-         ترجمه مقاله اقتصاد مدیریت

-         ترجمه مقاله اقتصاد جمعیت

-         ترجمه مقاله اقتصاد ورزش

-         ترجمه مقاله اقتصاد سلامت

 

ترجمه تخصصی مقاله تاریخ و باستان شناسی:

-         ترجمه مقاله باستان شناسی

-         ترجمه مقاله تاریخ اجتماعی

-         ترجمه مقاله تاریخ ادیان

-         ترجمه مقاله تاریخ باستان

-         ترجمه مقاله تاریخ حقوق

-         ترجمه مقاله تاریخ زنان

-         ترجمه مقاله تاریخ زیست محیطی

-         ترجمه مقاله تاریخ شفاهی

-         ترجمه مقاله تاریخ علم

-         ترجمه مقاله تاریخ فلسفه

-         ترجمه مقاله تاریخ فناوری

-         ترجمه مقاله تاریخ نظامی

-         ترجمه مقاله تاریخ موسیقی

-         ترجمه مقاله تاریخ هنر

-         ترجمه مقاله تاریخ سیاسی

-         ترجمه مقاله مطالعات ملی گرایی

-         ترجمه مقاله تاریخ اقتصاد

 

ترجمه تخصصی مقاله تربیت بدنی:

-         ترجمه مقاله روانشناسی ورزشی

-         ترجمه مقاله فیزولوژی ورزشی

-         ترجمه مقاله بیو مکانیک ورزشی

-         ترجمه مقاله رفتار حرکتی

-         ترجمه مقاله آسیب شناسی ورزشی

-         ترجمه مقاله مدیریت ورزشی

 

ترجمه تخصصی مقاله جهانگردی:

-         ترجمه مقاله مدیریت جهانگردی

-         ترجمه مقاله برنامه ریزی توسعه جهانگردی

-         ترجمه مقاله بازاریابی جهانگردی

 

ترجمه تخصصی مقاله حسابداری:

-         ترجمه مقاله حسابرسی

-         ترجمه مقاله حسابداری بیمه

-         ترجمه مقاله حسابداری بازرگانی

-         ترجمه مقاله حسابداری صنعتی

-         ترجمه مقاله حسابداری دولتی

-         ترجمه مقاله حسابداری مالیاتی

-         ترجمه مقاله حسابداری مدیریت

-         ترجمه مقاله حسابداری بانک ها

 

ترجمه تخصصی مقاله حقوق:

-         ترجمه مقاله حقوق عمومی

-         ترجمه مقاله حقوق خصوصی

-         ترجمه مقاله حقوق بشر

-         ترجمه مقاله حقوق تجارت بین الملل

-         ترجمه مقاله حقوق جزا و جرم شناسی

-         ترجمه مقاله حقوق مالکیت فکری

-         ترجمه مقاله حقوق بین الملل

-         ترجمه مقاله حقوق محیط زیست

-         ترجمه مقاله حقوق اقتصادی

-         ترجمه مقاله حقوق خانواده

 

ترجمه تخصصی مقاله دندانپزشکی:

-         ترجمه مقاله بیماریهای دهان و دندان

-         ترجمه مقاله آسیب شناسی دهان

-         ترجمه مقاله دندانپزشکی ترمیمی

-         ترجمه مقاله معالجه ریشه دندان

-         ترجمه مقاله پروتزهای دهان و فک و صورت

-         ترجمه مقاله ارتودنسی

-         ترجمه مقاله پاتولوژی فک ودهان

 

ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی:

-         ترجمه مقاله روانشناسی بالینی

-         ترجمه مقاله روان سنجی

-         ترجمه مقاله روانشناسی صنعتی سازمانی

-         ترجمه مقاله روانشناسی تربیتی

-         ترجمه مقاله روانشناسی عمومی

-         ترجمه مقاله روانشناسی خانواده

-         ترجمه مقاله روانشناسی اسلامی

 

ترجمه تخصصی مقاله ریاضی:

-         ترجمه مقاله ریاضی محض

-         ترجمه مقاله ریاضی کاربردی

-         ترجمه مقاله ریاضی مالی

-         ترجمه مقاله آنالیز تابعی

-         ترجمه مقاله آنالیز مالی

-         ترجمه مقاله آنالیز ریاضی

-         ترجمه مقاله آنالیز زمینه هارمونیک

-         ترجمه مقاله جبر

-         ترجمه مقاله نظریه گراف و ترکیبات

-         ترجمه مقاله منطق ریاضی

-         ترجمه مقاله هندسه توپولوژی

-         ترجمه مقاله آنالیز عددی

-         ترجمه مقاله معادلات دیفرانسیل

-         ترجمه مقاله بهینه سازی

-         ترجمه مقاله ریاضیات صنعتی

-         ترجمه مقاله ریاضیات مالی

-         ترجمه مقاله نظریه اعداد

-         ترجمه مقاله تحقیق در عملیات

-         ترجمه مقاله نظریه رمز

 

ترجمه تخصصی مقاله زمین‌شناسی:

-         ترجمه مقاله زمین‌شناسی  مهندسی

-         ترجمه مقاله رسوب شناسی

-         ترجمه مقاله زمین‌شناسی اقتصادی

-         ترجمه مقاله زمین‌شناسی ساختمانی

-         ترجمه مقاله زمین‌شناسی نفت

-         ترجمه مقاله زمین‌شناسی زیست محیطی

-         ترجمه مقاله فسیل شناسی

-         ترجمه مقاله سنگ شناسی ( پترولوژی )

-         ترجمه مقاله آب شناسی

-         ترجمه مقاله کانی شناسی

 

ترجمه تخصصی مقاله زیست شناسی:

-         ترجمه مقاله فیزیولوژی گیاهی

-         ترجمه مقاله اکولوژی گیاهی

-         ترجمه مقاله زیست شناسی تکوینی گیاهی

-         ترجمه مقاله علوم سلولی و مولکولی

-         ترجمه مقاله ژنتیک

-         ترجمه مقاله میکروبیولوژی

-         ترجمه مقاله بیوشیمی

-         ترجمه مقاله بیو فیزیک

-         ترجمه مقاله بیو تکنولوژی

-         ترجمه مقاله زیست فناوری دریا

-         ترجمه مقاله فیزیولوژی جانوری

-         ترجمه مقاله بیو سیستماتیک جانوری

-         ترجمه مقاله زیست شناسی تکوینی جانوری

-         ترجمه مقاله بافت شناسی

-         ترجمه مقاله جنین شناسی

-         ترجمه مقاله بافت شناسی آبزیان

 

 

ترجمه تخصصی مقاله شهرسازی:

-         ترجمه مقاله برنامه ریزی شهری

-         ترجمه مقاله برنامه ریزی منطقه ای

-         ترجمه مقاله مدیریت شهری

-         ترجمه مقاله طراحی شهری

-         ترجمه مقاله برنامه ریزی حمل و نقل

-         ترجمه مقاله برنامه ریزی محیط زیست

 

ترجمه تخصصی مقاله شیلات:

-         ترجمه مقاله شیلات گرایش تکثیر و پرورش

-         ترجمه مقاله شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی

-        ترجمه مقاله شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتی

-        ترجمه مقاله شیلات گرایش صید و بهره برداری

 

ترجمه مقاله دانشجویی شیمی:

-         ترجمه مقاله شیمی آلی

-         ترجمه مقاله شیمی معدنی

-         ترجمه مقاله شیمی فیزیک

-         ترجمه مقاله شیمی نانو شیمی

-         ترجمه مقاله شیمی کاربردی

-         ترجمه مقاله شیمی دارویی

-         ترجمه مقاله شیمی گیاهی ( فیتو شیمی )

-         ترجمه مقاله شیمی پلیمر

-         ترجمه مقاله شیمی محض

-         ترجمه مقاله شیمی تجزیه

 

 

ترجمه تخصصی مقاله صنایع غذایی:

-         ترجمه مقاله علوم و صنایع غذایی

-         ترجمه مقاله فناوری و تبدیل صنایع غذایی

-         ترجمه مقاله مهندسی صنایع غذایی

-         ترجمه مقاله بیوتکنولوژی مواد غذایی

 

ترجمه تخصصی مقاله علوم اجتماعی:

-         ترجمه مقاله پژوهشگری اجتماعی

-         ترجمه مقاله برنامه ریزی اجتماعی

-         ترجمه مقاله رفاه و تعاون اجتماعی

-         ترجمه مقاله مردم شناسی

-         ترجمه مقاله جغرافیا

-         ترجمه مقاله جامعه شناسی

 

ترجمه تخصصی مقاله علوم تربیتی:

-         ترجمه مقاله برنامه ریزی آموزشی

-         ترجمه مقاله برنامه زیری درسی

-         ترجمه مقاله مدیریت آموزشی

-         ترجمه مقاله تکنولوژی آموزشی

-         ترجمه مقاله تحقیقات آموزشی

-         ترجمه مقاله آموزش بزرگسالان

-         ترجمه مقاله تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

-         ترجمه مقاله مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

-         ترجمه مقاله مشاوره و راهنمایی

-         ترجمه مقاله روانشناسی تربیتی

 

ترجمه تخصصی مقاله علوم سیاسی:

-         ترجمه مقاله روابط بین الملل

-         ترجمه مقاله فلسفه سیاسی

-         ترجمه مقاله مطالعات منطقه ای

-         ترجمه مقاله دیپلماسی و سازمان های بین المللی

-         ترجمه مقاله دیپلماسی کنترل تسلیحات

 

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی عمران:

-         ترجمه مقاله مدیریت ساخت

-         ترجمه مقاله مهندسی سازه

-         ترجمه مقاله مهندسی زلزله

-         ترجمه مقاله مهندسی خاک و پی

-         ترجمه مقاله مهندسی حمل و نقل

-         ترجمه مقاله مهندسی راه و ترابری

-         ترجمه مقاله مهندسی سازه های هیدرولیکی

-         ترجمه مقاله مهندسی آب

-         ترجمه مقاله مهندسی محیط زیست

-         ترجمه مقاله مهندسی آب و فاضلاب

-         ترجمه مقاله مهندسی نقشه برداری

-         ترجمه مقاله مهندسی هیدروگرافی

-         ترجمه مقاله مهندسی فتوگرامتری

-         ترجمه مقاله ژئودزی

-         ترجمه مقاله مهندسی سنجش از راه دور

-         ترجمه مقاله مهندسی سامانه اطلاعات مکانی

-         ترجمه مقاله مهندسی رودخانه

 

 

 

ترجمه تخصصی مقاله فقه و معارف اسلامی:

-         ترجمه مقاله علوم قرآن و حدیث

-         ترجمه مقاله فقه و مبانی حقوق اسلامی

-         ترجمه مقاله فقه شافعی

-         ترجمه مقاله فلسفه و کلام اسلامی

-         ترجمه مقاله ادیان و عرفان

-         ترجمه مقاله تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

 

ترجمه تخصصی مقاله فلسفه:

-         ترجمه مقاله فلسفه دین

-         ترجمه مقاله فلسفه هنر

-         ترجمه مقاله فلسفه منطق

-         ترجمه مقاله فلسفه تطبیقی

-         ترجمه مقاله فلسفه اخلاق

-         ترجمه مقاله فلسفه علم

-         ترجمه مقاله فلسفه اسلامی

-         ترجمه مقاله فلسفه تحلیلی

-         ترجمه مقاله فلسفه علم و فناوری

-         ترجمه مقاله فلسفه و حکمت اسلامی

-         ترجمه مقاله فلسفه و کلام اسلامی

 

ترجمه مقاله دانشجویی مهندسی فناوری اطلاعات:

-         ترجمه مقاله تجارت الکترونیک

-         ترجمه مقاله امنیت اطلاعات

-         ترجمه مقاله شبکه های کامپیوتری

-         ترجمه مقاله مهندسی فناوری اطلاعات ( IT )

 

 

ترجمه تخصصی مقاله فیزیک:

-         ترجمه مقاله فیزیک هسته ای

-         ترجمه مقاله فیزیک اتمی، مولکولی

-         ترجمه مقاله فیزیک حالت جامد

-         ترجمه مقاله فیزیک ذرات بنیادی

-         ترجمه مقاله نجوم

 

ترجمه تخصصی مقاله گرافیک:

-         ترجمه مقاله تصویر متحرک ( انیمیشن )

-         ترجمه مقاله ارتباط تصویری

-         ترجمه مقاله تصویر سازی

-         ترجمه مقاله نقاشی

-         ترجمه مقاله عکاسی

-         ترجمه مقاله مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

 

ترجمه تخصصی مقاله محیط زیست:

-         ترجمه مقاله بهداشت محیط

-         ترجمه مقاله آلودگی هوا

-         ترجمه مقاله مهندسی شیمی – محیط زیست

-         ترجمه مقاله مهندسی پلیمر - محیط زیست

-         ترجمه مقاله مدیریت در سوانح طبیعی

-         ترجمه مقاله HSE

-         ترجمه مقاله بیوتکنولوژی محیط زیست

 

ترجمه تخصصی مقاله مدیریت:

-         ترجمه مقاله مدیریت بازرگانی

-         ترجمه مقاله مدیریت دولتی

-         ترجمه مقاله مدیریت صنعتی

-         ترجمه مقاله مدیریت فناوری اطلاعات

-         ترجمه مقاله مدیریت مالی

-         ترجمه مقاله مدیریت کارآفرینی

-         ترجمه مقاله مدیریت آموزشی

-         ترجمه مقاله مدیریت رسانه ای

-         ترجمه مقاله مدیریت سیستم ها

-         ترجمه مقاله مدیریت محیط زیست

-         ترجمه مقاله مدیریت تکنولوژی

-         ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی

-         ترجمه مقاله مدیریت آموزش عالی

 

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی معدن:

-         ترجمه مقاله مهندسی معدن – پی جویی

-         ترجمه مقاله مهندسی معدن – اکتشاف

-         ترجمه مقاله مهندسی معدن – آماده سازی

-         ترجمه مقاله مهندسی معدن – استخراج

-         ترجمه مقاله مهندسی معدن – فراوری

-         ترجمه مقاله مهندسی معدن – بازسازی

 

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی معماری:

-         ترجمه مقاله معماری منظر

-         ترجمه مقاله مدیریت پروژه و ساخت

-         ترجمه مقاله تکنولوژی معماری

-         ترجمه مقاله انرژی معماری

-         ترجمه مقاله معماری اسلامی

-         ترجمه مقاله مطالعات معماری ایران

-         ترجمه مقاله مرمت ابنیه سنتی

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی پزشکی:

-         ترجمه مقاله مهندسی پزشکی بالینی

-         ترجمه مقاله مهندسی پزشکی بیومکانیک

-         ترجمه مقاله مهندسی پزشکی بیومواد

-         ترجمه مقاله مهندسی پزشکی بیوالکتریک

 

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی صنایع:

-         ترجمه مقاله مهندسی مالی

-         ترجمه مقاله مدیریت نوآوری و فناوری

-         ترجمه مقاله لجستیک و زنجیره تامین

-         ترجمه مقاله برنامه ریزی حمل و نقل ریلی

-         ترجمه مقاله تکنولوژی صنعتی

-         ترجمه مقاله ایمنی صنعتی

-         ترجمه مقاله داده کاوی

-         ترجمه مقاله تولید صنعتی

-         ترجمه مقاله مدیریت سیستم و بهره وری

 

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی مواد و متالوژی:

-         ترجمه مقاله جوشکاری

-         ترجمه مقاله حفاظت و خوردگی مواد

-         ترجمه مقاله شکل دادن فلزات

-         ترجمه مقاله استخراج فلزات

-         ترجمه مقاله ریخته گری

-         ترجمه مقاله نانو مواد

-         ترجمه مقاله مهندسی سطح

-         ترجمه مقاله سرامیک

-         ترجمه مقاله بیو مواد

 

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی مکانیک:

-         ترجمه مقاله مهندسی مکانیک ساخت و تولید

-         ترجمه مقاله مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

-         ترجمه مقاله مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

-         ترجمه مقاله مهندسی مکانیک – سیستم محرکه خودرو

-         ترجمه مقاله مهندسی مکانیک – سازه بدنه خودرو

-         ترجمه مقاله مهندسی مکانیک سیالات

-         ترجمه مقاله مهندسی مکانیک جامدات

-         ترجمه مقاله مهندسی مکانیک تاسیسات

-         ترجمه مقاله مهندسی مکانیک فرودگاه

-         ترجمه مقاله مهندسی مکانیک دریا

 

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی نساجی:

-         ترجمه مقاله تکنولوژی نساجی

-         ترجمه مقاله شیمی نساجی و الیاف

-         ترجمه مقاله مهندسی نساجی، گرایش پوشاک

 

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی:

-         ترجمه مقاله مهندسی اکتشاف نفت

-         ترجمه مقاله مهندسی مخازن

-         ترجمه مقاله مهندسی حفاری

-         ترجمه مقاله مهندسی بهره برداری نفت

-         ترجمه مقاله مهندسی شیمی – صنایع غذایی

-         ترجمه مقاله مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

-         ترجمه مقاله مهندسی شیمی – پلیمر

-         ترجمه مقاله مهندسی شیمی – صنایع گاز

-         ترجمه مقاله مهندسی شیمی – ترموسینتیک و کاتالیست

-         ترجمه مقاله مهندسی شیمی – شبیه سازی و کنترل

-         ترجمه مقاله مهندسی شیمی – محیط زیست

-         ترجمه مقاله مهندسی شیمی – نانوتکنولوژی

-         ترجمه مقاله مهندسی شیمی پیشرفته

-         ترجمه مقاله مهندسی شیمی – صنایع شیمیایی معدنی

 

ترجمه تخصصی مقاله  هنر:

-         ترجمه مقاله نقاشی

-         ترجمه مقاله هنر های تجسمی

-         ترجمه مقاله صنایع دستی

-         ترجمه مقاله سینما

-         ترجمه مقاله ارتباط تصویری

-         ترجمه مقاله موزه داری

-         ترجمه مقاله مجسمه سازی

-         ترجمه مقاله کارگردانی تلویزیون

-         ترجمه مقاله طراحی پارچه و لباس

-         ترجمه مقاله طراحی صنعتی

 

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی مهندسی هوافضا:

-         ترجمه مقاله مهندسی هوافضا آیرودینامیک

-         ترجمه مقاله مهندسی هوافضا پیشرانش

-         ترجمه مقاله مهندسی هوافضا دینامیک پرواز

-         ترجمه مقاله مهندسی هوافضا، گرایش فضا و ماهواره

 

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی مهندسی کامپیوتر:

-         ترجمه مقاله مهندسی نرم افزار

-         ترجمه مقاله هوش مصنوعی

-         ترجمه مقاله معماری کامپیوتر

-         ترجمه مقاله مهندسی الگوریتم و محاسبات

-         ترجمه مقاله شبکه های کامپیوتری

-         ترجمه مقاله مهندسی فناوری اطلاعات

-         ترجمه مقاله مهندسی سخت افزار

-         ترجمه مقاله امنیت اطلاعات

-         ترجمه مقاله تجارت الکترونیک

 

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی مهندسی کشاورزی:

-         ترجمه مقاله مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی

-         ترجمه مقاله مهندسی منابع آب

-         ترجمه مقاله مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

-         ترجمه مقاله مهندسی باغبانی

-         ترجمه مقاله گیاه پزشکی

-         ترجمه مقاله مهندسی علوم خاک

-         ترجمه مقاله ترویج و آموزش کشاورزی

-         ترجمه مقاله اقتصاد کشاورزی

-         ترجمه مقاله مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی

-         ترجمه مقاله علوم دامی