ترجمه دانشجویی

ترجمه دانشجویی در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

ترجمه تخصصی دانشجویی آمار:

-         ترجمه دانشجویی آمار نظری ( ریاضی )

-         ترجمه دانشجویی آمار اقتصادی و اجتماعی

-         ترجمه دانشجویی آمار بیمه ( اکچواری )

-         ترجمه دانشجویی علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه

-         ترجمه دانشجویی آمار زیستی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی برق:

-         ترجمه دانشجویی برق الکترونیک

-         ترجمه دانشجویی برق مخابرات

-         ترجمه دانشجویی برق قدرت

-         ترجمه دانشجویی برق کنترل

-         ترجمه دانشجویی مکاترونیک

 

ترجمه تخصصی دانشجویی پزشکی:

-         ترجمه دانشجویی ایمونولوژی پزشکی

-         ترجمه دانشجویی باکتری شناسی

-         ترجمه دانشجویی بیو شیمی بالینی

-         ترجمه دانشجویی ژنتیک پزشکی

-         ترجمه دانشجویی علوم تشریحی ( کالبد شناسی )

-         ترجمه دانشجویی فارماکولوژی

-         ترجمه دانشجویی فیزیک پزشکی

-         ترجمه دانشجویی فیزیولوژی

-         ترجمه دانشجویی ژنتیک انسانی

-         ترجمه دانشجویی سم شناسی

-         ترجمه دانشجویی میکروب شناسی

-         ترجمه دانشجویی ارتوپدی

-         ترجمه دانشجویی پزشکی انفورماتیک

-         ترجمه دانشجویی انکولوژی ( سرطان شناسی )

-         ترجمه دانشجویی ایمنی شناسی

-         ترجمه دانشجویی آموزش بهداشت

-         ترجمه دانشجویی بیهوشی

-         ترجمه دانشجویی آسیب شناسی ( پاتولوژی )

-         ترجمه دانشجویی پرستاری

-         ترجمه دانشجویی تغذیه

-         ترجمه دانشجویی خون شناسی

-         ترجمه دانشجویی داروسازی

-         ترجمه دانشجویی دامپزشکی

-         ترجمه دانشجویی روانپزشکی

-         ترجمه دانشجویی روماتولوژی

-         ترجمه دانشجویی زنان و زایمان

-         ترجمه دانشجویی مامایی

-         ترجمه دانشجویی مدارک پزشکی

-         ترجمه دانشجویی پیرا پزشکی

-         ترجمه دانشجویی قارچ شناسی

-         ترجمه دانشجویی ویروس شناسی

-         ترجمه دانشجویی بافت شناسی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی ایمنی صنعتی

-         ترجمه دانشجویی بیوتکنولوژی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی اقتصاد:

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد کشاورزی

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد بازرگانی

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد نظری

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد صنعتی

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد رسانه

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد سیاسی

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد بین الملل

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد پول و بانکداری

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد منابع طبیعی

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد محیط زیست

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد شهری

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد منطقه ای

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد خرد

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد کلان

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد برنامه ریزی اقتصادی

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد مهندسی

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد مدیریت

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد جمعیت

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد ورزش

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد سلامت

 

ترجمه تخصصی دانشجویی تاریخ و باستان شناسی:

-         ترجمه دانشجویی باستان شناسی

-         ترجمه دانشجویی تاریخ اجتماعی

-         ترجمه دانشجویی تاریخ ادیان

-         ترجمه دانشجویی تاریخ باستان

-         ترجمه دانشجویی تاریخ حقوق

-         ترجمه دانشجویی تاریخ زنان

-         ترجمه دانشجویی تاریخ زیست محیطی

-         ترجمه دانشجویی تاریخ شفاهی

-         ترجمه دانشجویی تاریخ علم

-         ترجمه دانشجویی تاریخ فلسفه

-         ترجمه دانشجویی تاریخ فناوری

-         ترجمه دانشجویی تاریخ نظامی

-         ترجمه دانشجویی تاریخ موسیقی

-         ترجمه دانشجویی تاریخ هنر

-         ترجمه دانشجویی تاریخ سیاسی

-         ترجمه دانشجویی مطالعات ملی گرایی

-         ترجمه دانشجویی تاریخ اقتصاد

 

ترجمه تخصصی دانشجویی تربیت بدنی:

-         ترجمه دانشجویی روانشناسی ورزشی

-         ترجمه دانشجویی فیزولوژی ورزشی

-         ترجمه دانشجویی بیو مکانیک ورزشی

-         ترجمه دانشجویی رفتار حرکتی

-         ترجمه دانشجویی آسیب شناسی ورزشی

-         ترجمه دانشجویی مدیریت ورزشی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی جهانگردی:

-         ترجمه دانشجویی مدیریت جهانگردی

-         ترجمه دانشجویی برنامه ریزی توسعه جهانگردی

-         ترجمه دانشجویی بازاریابی جهانگردی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی حسابداری:

-         ترجمه دانشجویی حسابرسی

-         ترجمه دانشجویی حسابداری بیمه

-         ترجمه دانشجویی حسابداری بازرگانی

-         ترجمه دانشجویی حسابداری صنعتی

-         ترجمه دانشجویی حسابداری دولتی

-         ترجمه دانشجویی حسابداری مالیاتی

-         ترجمه دانشجویی حسابداری مدیریت

-         ترجمه دانشجویی حسابداری بانک ها

 

ترجمه تخصصی دانشجویی حقوق:

-         ترجمه دانشجویی حقوق عمومی

-         ترجمه دانشجویی حقوق خصوصی

-         ترجمه دانشجویی حقوق بشر

-         ترجمه دانشجویی حقوق تجارت بین الملل

-         ترجمه دانشجویی حقوق جزا و جرم شناسی

-         ترجمه دانشجویی حقوق مالکیت فکری

-         ترجمه دانشجویی حقوق بین الملل

-         ترجمه دانشجویی حقوق محیط زیست

-         ترجمه دانشجویی حقوق اقتصادی

-         ترجمه دانشجویی حقوق خانواده

 

ترجمه تخصصی دانشجویی دندانپزشکی:

-         ترجمه دانشجویی بیماریهای دهان و دندان

-         ترجمه دانشجویی آسیب شناسی دهان

-         ترجمه دانشجویی دندانپزشکی ترمیمی

-         ترجمه دانشجویی معالجه ریشه دندان

-         ترجمه دانشجویی پروتزهای دهان و فک و صورت

-         ترجمه دانشجویی ارتودنسی

-         ترجمه دانشجویی پاتولوژی فک ودهان

 

ترجمه تخصصی دانشجویی روانشناسی:

-         ترجمه دانشجویی روانشناسی بالینی

-         ترجمه دانشجویی روان سنجی

-         ترجمه دانشجویی روانشناسی صنعتی سازمانی

-         ترجمه دانشجویی روانشناسی تربیتی

-         ترجمه دانشجویی روانشناسی عمومی

-         ترجمه دانشجویی روانشناسی خانواده

-         ترجمه دانشجویی روانشناسی اسلامی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی ریاضی:

-         ترجمه دانشجویی ریاضی محض

-         ترجمه دانشجویی ریاضی کاربردی

-         ترجمه دانشجویی ریاضی مالی

-         ترجمه دانشجویی آنالیز تابعی

-         ترجمه دانشجویی آنالیز مالی

-         ترجمه دانشجویی آنالیز ریاضی

-         ترجمه دانشجویی آنالیز زمینه هارمونیک

-         ترجمه دانشجویی جبر

-         ترجمه دانشجویی نظریه گراف و ترکیبات

-         ترجمه دانشجویی منطق ریاضی

-         ترجمه دانشجویی هندسه توپولوژی

-         ترجمه دانشجویی آنالیز عددی

-         ترجمه دانشجویی معادلات دیفرانسیل

-         ترجمه دانشجویی بهینه سازی

-         ترجمه دانشجویی ریاضیات صنعتی

-         ترجمه دانشجویی ریاضیات مالی

-         ترجمه دانشجویی نظریه اعداد

-         ترجمه دانشجویی تحقیق در عملیات

-         ترجمه دانشجویی نظریه رمز

 

ترجمه تخصصی دانشجویی زمین‌شناسی:

-         ترجمه دانشجویی زمین‌شناسی  مهندسی

-         ترجمه دانشجویی رسوب شناسی

-         ترجمه دانشجویی زمین‌شناسی اقتصادی

-         ترجمه دانشجویی زمین‌شناسی ساختمانی

-         ترجمه دانشجویی زمین‌شناسی نفت

-         ترجمه دانشجویی زمین‌شناسی زیست محیطی

-         ترجمه دانشجویی فسیل شناسی

-         ترجمه دانشجویی سنگ شناسی ( پترولوژی )

-         ترجمه دانشجویی آب شناسی

-         ترجمه دانشجویی کانی شناسی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی زیست شناسی:

-         ترجمه دانشجویی فیزیولوژی گیاهی

-         ترجمه دانشجویی اکولوژی گیاهی

-         ترجمه دانشجویی زیست شناسی تکوینی گیاهی

-         ترجمه دانشجویی علوم سلولی و مولکولی

-         ترجمه دانشجویی ژنتیک

-         ترجمه دانشجویی میکروبیولوژی

-         ترجمه دانشجویی بیوشیمی

-         ترجمه دانشجویی بیو فیزیک

-         ترجمه دانشجویی بیو تکنولوژی

-         ترجمه دانشجویی زیست فناوری دریا

-         ترجمه دانشجویی فیزیولوژی جانوری

-         ترجمه دانشجویی بیو سیستماتیک جانوری

-         ترجمه دانشجویی زیست شناسی تکوینی جانوری

-         ترجمه دانشجویی بافت شناسی

-         ترجمه دانشجویی جنین شناسی

-         ترجمه دانشجویی بافت شناسی آبزیان

 

 

ترجمه تخصصی دانشجویی شهرسازی:

-         ترجمه دانشجویی برنامه ریزی شهری

-         ترجمه دانشجویی برنامه ریزی منطقه ای

-         ترجمه دانشجویی مدیریت شهری

-         ترجمه دانشجویی طراحی شهری

-         ترجمه دانشجویی برنامه ریزی حمل و نقل

-         ترجمه دانشجویی برنامه ریزی محیط زیست

 

ترجمه تخصصی دانشجویی شیلات:

-         ترجمه دانشجویی شیلات گرایش تکثیر و پرورش

-         ترجمه دانشجویی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی

-        ترجمه دانشجویی شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتی

-        ترجمه دانشجویی شیلات گرایش صید و بهره برداری

 

ترجمه تخصصی دانشجویی شیمی:

-         ترجمه دانشجویی شیمی آلی

-         ترجمه دانشجویی شیمی معدنی

-         ترجمه دانشجویی شیمی فیزیک

-         ترجمه دانشجویی شیمی نانو شیمی

-         ترجمه دانشجویی شیمی کاربردی

-         ترجمه دانشجویی شیمی دارویی

-         ترجمه دانشجویی شیمی گیاهی ( فیتو شیمی )

-         ترجمه دانشجویی شیمی پلیمر

-         ترجمه دانشجویی شیمی محض

-         ترجمه دانشجویی شیمی تجزیه

 

 

ترجمه تخصصی دانشجویی صنایع غذایی:

-         ترجمه دانشجویی علوم و صنایع غذایی

-         ترجمه دانشجویی فناوری و تبدیل صنایع غذایی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی صنایع غذایی

-         ترجمه دانشجویی بیوتکنولوژی مواد غذایی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی علوم اجتماعی:

-         ترجمه دانشجویی پژوهشگری اجتماعی

-         ترجمه دانشجویی برنامه ریزی اجتماعی

-         ترجمه دانشجویی رفاه و تعاون اجتماعی

-         ترجمه دانشجویی مردم شناسی

-         ترجمه دانشجویی جغرافیا

-         ترجمه دانشجویی جامعه شناسی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی علوم تربیتی:

-         ترجمه دانشجویی برنامه ریزی آموزشی

-         ترجمه دانشجویی برنامه زیری درسی

-         ترجمه دانشجویی مدیریت آموزشی

-         ترجمه دانشجویی تکنولوژی آموزشی

-         ترجمه دانشجویی تحقیقات آموزشی

-         ترجمه دانشجویی آموزش بزرگسالان

-         ترجمه دانشجویی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

-         ترجمه دانشجویی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

-         ترجمه دانشجویی مشاوره و راهنمایی

-         ترجمه دانشجویی روانشناسی تربیتی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی علوم سیاسی:

-         ترجمه دانشجویی روابط بین الملل

-         ترجمه دانشجویی فلسفه سیاسی

-         ترجمه دانشجویی مطالعات منطقه ای

-         ترجمه دانشجویی دیپلماسی و سازمان های بین المللی

-         ترجمه دانشجویی دیپلماسی کنترل تسلیحات

 

ترجمه تخصصی دانشجویی مهندسی عمران:

-         ترجمه دانشجویی مدیریت ساخت

-         ترجمه دانشجویی مهندسی سازه

-         ترجمه دانشجویی مهندسی زلزله

-         ترجمه دانشجویی مهندسی خاک و پی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی حمل و نقل

-         ترجمه دانشجویی مهندسی راه و ترابری

-         ترجمه دانشجویی مهندسی سازه های هیدرولیکی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی آب

-         ترجمه دانشجویی مهندسی محیط زیست

-         ترجمه دانشجویی مهندسی آب و فاضلاب

-         ترجمه دانشجویی مهندسی نقشه برداری

-         ترجمه دانشجویی مهندسی هیدروگرافی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی فتوگرامتری

-         ترجمه دانشجویی ژئودزی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی سنجش از راه دور

-         ترجمه دانشجویی مهندسی سامانه اطلاعات مکانی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی رودخانه

 

 

 

ترجمه تخصصی دانشجویی فقه و معارف اسلامی:

-         ترجمه دانشجویی علوم قرآن و حدیث

-         ترجمه دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی

-         ترجمه دانشجویی فقه شافعی

-         ترجمه دانشجویی فلسفه و کلام اسلامی

-         ترجمه دانشجویی ادیان و عرفان

-         ترجمه دانشجویی تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی فلسفه:

-         ترجمه دانشجویی فلسفه دین

-         ترجمه دانشجویی فلسفه هنر

-         ترجمه دانشجویی فلسفه منطق

-         ترجمه دانشجویی فلسفه تطبیقی

-         ترجمه دانشجویی فلسفه اخلاق

-         ترجمه دانشجویی فلسفه علم

-         ترجمه دانشجویی فلسفه اسلامی

-         ترجمه دانشجویی فلسفه تحلیلی

-         ترجمه دانشجویی فلسفه علم و فناوری

-         ترجمه دانشجویی فلسفه و حکمت اسلامی

-         ترجمه دانشجویی فلسفه و کلام اسلامی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی مهندسی فناوری اطلاعات:

-         ترجمه دانشجویی تجارت الکترونیک

-         ترجمه دانشجویی امنیت اطلاعات

-         ترجمه دانشجویی شبکه های کامپیوتری

-         ترجمه دانشجویی مهندسی فناوری اطلاعات ( IT )

 

 

ترجمه تخصصی دانشجویی فیزیک:

-         ترجمه دانشجویی فیزیک هسته ای

-         ترجمه دانشجویی فیزیک اتمی، مولکولی

-         ترجمه دانشجویی فیزیک حالت جامد

-         ترجمه دانشجویی فیزیک ذرات بنیادی

-         ترجمه دانشجویی نجوم

 

ترجمه تخصصی دانشجویی گرافیک:

-         ترجمه دانشجویی تصویر متحرک ( انیمیشن )

-         ترجمه دانشجویی ارتباط تصویری

-         ترجمه دانشجویی تصویر سازی

-         ترجمه دانشجویی نقاشی

-         ترجمه دانشجویی عکاسی

-         ترجمه دانشجویی مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی محیط زیست:

-         ترجمه دانشجویی بهداشت محیط

-         ترجمه دانشجویی آلودگی هوا

-         ترجمه دانشجویی مهندسی شیمی – محیط زیست

-         ترجمه دانشجویی مهندسی پلیمر - محیط زیست

-         ترجمه دانشجویی مدیریت در سوانح طبیعی

-         ترجمه دانشجویی HSE

-         ترجمه دانشجویی بیوتکنولوژی محیط زیست

 

ترجمه تخصصی دانشجویی مدیریت:

-         ترجمه دانشجویی مدیریت بازرگانی

-         ترجمه دانشجویی مدیریت دولتی

-         ترجمه دانشجویی مدیریت صنعتی

-         ترجمه دانشجویی مدیریت فناوری اطلاعات

-         ترجمه دانشجویی مدیریت مالی

-         ترجمه دانشجویی مدیریت کارآفرینی

-         ترجمه دانشجویی مدیریت آموزشی

-         ترجمه دانشجویی مدیریت رسانه ای

-         ترجمه دانشجویی مدیریت سیستم ها

-         ترجمه دانشجویی مدیریت محیط زیست

-         ترجمه دانشجویی مدیریت تکنولوژی

-         ترجمه دانشجویی مدیریت منابع انسانی

-         ترجمه دانشجویی مدیریت آموزش عالی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی مهندسی معدن:

-         ترجمه دانشجویی مهندسی معدن – پی جویی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی معدن – اکتشاف

-         ترجمه دانشجویی مهندسی معدن – آماده سازی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی معدن – استخراج

-         ترجمه دانشجویی مهندسی معدن – فراوری

-         ترجمه دانشجویی مهندسی معدن – بازسازی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی مهندسی معماری:

-         ترجمه دانشجویی معماری منظر

-         ترجمه دانشجویی مدیریت پروژه و ساخت

-         ترجمه دانشجویی تکنولوژی معماری

-         ترجمه دانشجویی انرژی معماری

-         ترجمه دانشجویی معماری اسلامی

-         ترجمه دانشجویی مطالعات معماری ایران

-         ترجمه دانشجویی مرمت ابنیه سنتی

ترجمه تخصصی دانشجویی مهندسی پزشکی:

-         ترجمه دانشجویی مهندسی پزشکی بالینی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی پزشکی بیومکانیک

-         ترجمه دانشجویی مهندسی پزشکی بیومواد

-         ترجمه دانشجویی مهندسی پزشکی بیوالکتریک

 

ترجمه تخصصی دانشجویی مهندسی صنایع:

-         ترجمه دانشجویی مهندسی مالی

-         ترجمه دانشجویی مدیریت نوآوری و فناوری

-         ترجمه دانشجویی لجستیک و زنجیره تامین

-         ترجمه دانشجویی برنامه ریزی حمل و نقل ریلی

-         ترجمه دانشجویی تکنولوژی صنعتی

-         ترجمه دانشجویی ایمنی صنعتی

-         ترجمه دانشجویی داده کاوی

-         ترجمه دانشجویی تولید صنعتی

-         ترجمه دانشجویی مدیریت سیستم و بهره وری

 

ترجمه تخصصی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی:

-         ترجمه دانشجویی جوشکاری

-         ترجمه دانشجویی حفاظت و خوردگی مواد

-         ترجمه دانشجویی شکل دادن فلزات

-         ترجمه دانشجویی استخراج فلزات

-         ترجمه دانشجویی ریخته گری

-         ترجمه دانشجویی نانو مواد

-         ترجمه دانشجویی مهندسی سطح

-         ترجمه دانشجویی سرامیک

-         ترجمه دانشجویی بیو مواد

 

ترجمه تخصصی دانشجویی مهندسی مکانیک:

-         ترجمه دانشجویی مهندسی مکانیک ساخت و تولید

-         ترجمه دانشجویی مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی مکانیک – سیستم محرکه خودرو

-         ترجمه دانشجویی مهندسی مکانیک – سازه بدنه خودرو

-         ترجمه دانشجویی مهندسی مکانیک سیالات

-         ترجمه دانشجویی مهندسی مکانیک جامدات

-         ترجمه دانشجویی مهندسی مکانیک تاسیسات

-         ترجمه دانشجویی مهندسی مکانیک فرودگاه

-         ترجمه دانشجویی مهندسی مکانیک دریا

 

ترجمه تخصصی دانشجویی مهندسی نساجی:

-         ترجمه دانشجویی تکنولوژی نساجی

-         ترجمه دانشجویی شیمی نساجی و الیاف

-         ترجمه دانشجویی مهندسی نساجی، گرایش پوشاک

 

ترجمه تخصصی دانشجویی مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی:

-         ترجمه دانشجویی مهندسی اکتشاف نفت

-         ترجمه دانشجویی مهندسی مخازن

-         ترجمه دانشجویی مهندسی حفاری

-         ترجمه دانشجویی مهندسی بهره برداری نفت

-         ترجمه دانشجویی مهندسی شیمی – صنایع غذایی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی شیمی – پلیمر

-         ترجمه دانشجویی مهندسی شیمی – صنایع گاز

-         ترجمه دانشجویی مهندسی شیمی – ترموسینتیک و کاتالیست

-         ترجمه دانشجویی مهندسی شیمی – شبیه سازی و کنترل

-         ترجمه دانشجویی مهندسی شیمی – محیط زیست

-         ترجمه دانشجویی مهندسی شیمی – نانوتکنولوژی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی شیمی پیشرفته

-         ترجمه دانشجویی مهندسی شیمی – صنایع شیمیایی معدنی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی هنر:

-         ترجمه دانشجویی نقاشی

-         ترجمه دانشجویی هنر های تجسمی

-         ترجمه دانشجویی صنایع دستی

-         ترجمه دانشجویی سینما

-         ترجمه دانشجویی ارتباط تصویری

-         ترجمه دانشجویی موزه داری

-         ترجمه دانشجویی مجسمه سازی

-         ترجمه دانشجویی کارگردانی تلویزیون

-         ترجمه دانشجویی طراحی پارچه و لباس

-         ترجمه دانشجویی طراحی صنعتی

 

ترجمه تخصصی دانشجویی مهندسی مهندسی هوافضا:

-         ترجمه دانشجویی مهندسی هوافضا آیرودینامیک

-         ترجمه دانشجویی مهندسی هوافضا پیشرانش

-         ترجمه دانشجویی مهندسی هوافضا دینامیک پرواز

-         ترجمه دانشجویی مهندسی هوافضا، گرایش فضا و ماهواره

 

ترجمه تخصصی دانشجویی مهندسی کامپیوتر:

-         ترجمه دانشجویی مهندسی نرم افزار

-         ترجمه دانشجویی هوش مصنوعی

-         ترجمه دانشجویی معماری کامپیوتر

-         ترجمه دانشجویی مهندسی الگوریتم و محاسبات

-         ترجمه دانشجویی شبکه های کامپیوتری

-         ترجمه دانشجویی مهندسی فناوری اطلاعات

-         ترجمه دانشجویی مهندسی سخت افزار

-         ترجمه دانشجویی امنیت اطلاعات

-         ترجمه دانشجویی تجارت الکترونیک

 

ترجمه تخصصی دانشجویی مهندسی مهندسی کشاورزی:

-         ترجمه دانشجویی مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی منابع آب

-         ترجمه دانشجویی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

-         ترجمه دانشجویی مهندسی باغبانی

-         ترجمه دانشجویی گیاه پزشکی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی علوم خاک

-         ترجمه دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی

-         ترجمه دانشجویی اقتصاد کشاورزی

-         ترجمه دانشجویی مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی

-         ترجمه دانشجویی علوم دامی