ترجمه کتاب

ترجمه کتب تخصصی در رشته های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

-         ترجمه کتب تخصصی آمار

-         ترجمه کتب تخصصی برق

-         ترجمه کتب تخصصی پزشکی

-         ترجمه کتب تخصصی اقتصاد

-         ترجمه کتب تخصصی تاریخ و باستان شناسی

-         ترجمه کتب تخصصی تربیت بدنی

-         ترجمه کتب تخصصی جهانگردی

-         ترجمه کتب تخصصی حسابداری

-         ترجمه کتب تخصصی حقوق

-         ترجمه کتب تخصصی دندانپزشکی

-         ترجمه کتب تخصصی روانشناسی

-         ترجمه کتب تخصصی ریاضی

-         ترجمه کتب تخصصی زیست شناسی

-         ترجمه کتب تخصصی شهرسازی

-         ترجمه کتب تخصصی شیلات

-         ترجمه کتب تخصصی شیمی

-         ترجمه کتب تخصصی صنایع غذایی

-         ترجمه کتب تخصصی علوم اجتماعی

-         ترجمه کتب تخصصی علوم تربیتی

-         ترجمه کتب تخصصی علوم سیاسی

-         ترجمه کتب تخصصی عمران

-         ترجمه کتب تخصصی فقه و معارف اسلامی

-         ترجمه کتب تخصصی فلسفه

-         ترجمه کتب تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات

-         ترجمه کتب تخصصی فیزیک

-         ترجمه کتب تخصصی گرافیک

-         ترجمه کتب تخصصی محیط زیست

-         ترجمه کتب تخصصی مدیریت

-         ترجمه کتب تخصصی مهندسی معدن

-         ترجمه کتب تخصصی معماری

-         ترجمه کتب تخصصی مهندسی پزشکی

-         ترجمه کتب تخصصی مهندسی صنایع

-         ترجمه کتب تخصصی مواد و متالوژی

-         ترجمه کتب تخصصی مکانیک

-         ترجمه کتب تخصصی نساجی

-         ترجمه کتب تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی

-         ترجمه کتب تخصصی هنر

-         ترجمه کتب تخصصی هوافضا

-         ترجمه کتب تخصصی کامپیوتر

-         ترجمه کتب تخصصی کشاورزی