ترجمه فوری

ترجمه فوری در گرایش های زیر توسط مترجمین شبکه ترجمه بین الملل صورت می پذیرد:

ترجمه تخصصی فوری آمار:

-         ترجمه فوری آمار نظری ( ریاضی )

-         ترجمه فوری آمار اقتصادی و اجتماعی

-         ترجمه فوری آمار بیمه ( اکچواری )

-         ترجمه فوری علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه

-         ترجمه فوری آمار زیستی

 

ترجمه تخصصی فوری  برق:

-         ترجمه فوری برق الکترونیک

-         ترجمه فوری برق مخابرات

-         ترجمه فوری برق قدرت

-         ترجمه فوری برق کنترل

-         ترجمه فوری مکاترونیک

 

ترجمه تخصصی فوری پزشکی:

-         ترجمه فوری ایمونولوژی پزشکی

-         ترجمه فوری باکتری شناسی

-         ترجمه فوری بیو شیمی بالینی

-         ترجمه فوری ژنتیک پزشکی

-         ترجمه فوری علوم تشریحی ( کالبد شناسی )

-         ترجمه فوری فارماکولوژی

-         ترجمه فوری فیزیک پزشکی

-         ترجمه فوری فیزیولوژی

-         ترجمه فوری ژنتیک انسانی

-         ترجمه فوری سم شناسی

-         ترجمه فوری میکروب شناسی

-         ترجمه فوری ارتوپدی

-         ترجمه فوری پزشکی انفورماتیک

-         ترجمه فوری انکولوژی ( سرطان شناسی )

-         ترجمه فوری ایمنی شناسی

-         ترجمه فوری آموزش بهداشت

-         ترجمه فوری بیهوشی

-         ترجمه فوری آسیب شناسی ( پاتولوژی )

-         ترجمه فوری پرستاری

-         ترجمه فوری تغذیه

-         ترجمه فوری خون شناسی

-         ترجمه فوری داروسازی

-         ترجمه فوری دامپزشکی

-         ترجمه فوری روانپزشکی

-         ترجمه فوری روماتولوژی

-         ترجمه فوری زنان و زایمان

-         ترجمه فوری مامایی

-         ترجمه فوری مدارک پزشکی

-         ترجمه فوری پیرا پزشکی

-         ترجمه فوری قارچ شناسی

-         ترجمه فوری ویروس شناسی

-         ترجمه فوری بافت شناسی

-         ترجمه فوری مهندسی ایمنی صنعتی

-         ترجمه فوری بیوتکنولوژی

 

ترجمه تخصصی فوری اقتصاد:

-         ترجمه فوری اقتصاد کشاورزی

-         ترجمه فوری اقتصاد بازرگانی

-         ترجمه فوری اقتصاد نظری

-         ترجمه فوری اقتصاد صنعتی

-         ترجمه فوری اقتصاد رسانه

-         ترجمه فوری اقتصاد سیاسی

-         ترجمه فوری اقتصاد بین الملل

-         ترجمه فوری اقتصاد پول و بانکداری

-         ترجمه فوری اقتصاد منابع طبیعی

-         ترجمه فوری اقتصاد محیط زیست

-         ترجمه فوری اقتصاد شهری

-         ترجمه فوری اقتصاد منطقه ای

-         ترجمه فوری اقتصاد خرد

-         ترجمه فوری اقتصاد کلان

-         ترجمه فوری اقتصاد برنامه ریزی اقتصادی

-         ترجمه فوری اقتصاد مهندسی

-         ترجمه فوری اقتصاد مدیریت

-         ترجمه فوری اقتصاد جمعیت

-         ترجمه فوری اقتصاد ورزش

-         ترجمه فوری اقتصاد سلامت

 

ترجمه تخصصی فوری تاریخ و باستان شناسی:

-         ترجمه فوری باستان شناسی

-         ترجمه فوری تاریخ اجتماعی

-         ترجمه فوری تاریخ ادیان

-         ترجمه فوری تاریخ باستان

-         ترجمه فوری تاریخ حقوق

-         ترجمه فوری تاریخ زنان

-         ترجمه فوری تاریخ زیست محیطی

-         ترجمه فوری تاریخ شفاهی

-         ترجمه فوری تاریخ علم

-         ترجمه فوری تاریخ فلسفه

-         ترجمه فوری تاریخ فناوری

-         ترجمه فوری تاریخ نظامی

-         ترجمه فوری تاریخ موسیقی

-         ترجمه فوری تاریخ هنر

-         ترجمه فوری تاریخ سیاسی

-         ترجمه فوری مطالعات ملی گرایی

-         ترجمه فوری تاریخ اقتصاد

 

ترجمه تخصصی فوری  تربیت بدنی:

-         ترجمه فوری روانشناسی ورزشی

-         ترجمه فوری فیزولوژی ورزشی

-         ترجمه فوری بیو مکانیک ورزشی

-         ترجمه فوری رفتار حرکتی

-         ترجمه فوری آسیب شناسی ورزشی

-         ترجمه فوری مدیریت ورزشی

 

ترجمه تخصصی فوری جهانگردی:

-         ترجمه فوری مدیریت جهانگردی

-         ترجمه فوری برنامه ریزی توسعه جهانگردی

-         ترجمه فوری بازاریابی جهانگردی

 

ترجمه تخصصی فوری حسابداری:

-         ترجمه فوری حسابرسی

-         ترجمه فوری حسابداری بیمه

-         ترجمه فوری حسابداری بازرگانی

-         ترجمه فوری حسابداری صنعتی

-         ترجمه فوری حسابداری دولتی

-         ترجمه فوری حسابداری مالیاتی

-         ترجمه فوری حسابداری مدیریت

-         ترجمه فوری حسابداری بانک ها

 

ترجمه تخصصی فوری حقوق:

-         ترجمه فوری حقوق عمومی

-         ترجمه فوری حقوق خصوصی

-         ترجمه فوری حقوق بشر

-         ترجمه فوری حقوق تجارت بین الملل

-         ترجمه فوری حقوق جزا و جرم شناسی

-         ترجمه فوری حقوق مالکیت فکری

-         ترجمه فوری حقوق بین الملل

-         ترجمه فوری حقوق محیط زیست

-         ترجمه فوری حقوق اقتصادی

-         ترجمه فوری حقوق خانواده

 

ترجمه تخصصی فوری دندانپزشکی:

-         ترجمه فوری بیماریهای دهان و دندان

-         ترجمه فوری آسیب شناسی دهان

-         ترجمه فوری دندانپزشکی ترمیمی

-         ترجمه فوری معالجه ریشه دندان

-         ترجمه فوری پروتزهای دهان و فک و صورت

-         ترجمه فوری ارتودنسی

-         ترجمه فوری پاتولوژی فک ودهان

 

ترجمه تخصصی فوری روانشناسی:

-         ترجمه فوری روانشناسی بالینی

-         ترجمه فوری روان سنجی

-         ترجمه فوری روانشناسی صنعتی سازمانی

-         ترجمه فوری روانشناسی تربیتی

-         ترجمه فوری روانشناسی عمومی

-         ترجمه فوری روانشناسی خانواده

-         ترجمه فوری روانشناسی اسلامی

 

ترجمه تخصصی فوری ریاضی:

-         ترجمه فوری ریاضی محض

-         ترجمه فوری ریاضی کاربردی

-         ترجمه فوری ریاضی مالی

-         ترجمه فوری آنالیز تابعی

-         ترجمه فوری آنالیز مالی

-         ترجمه فوری آنالیز ریاضی

-         ترجمه فوری آنالیز زمینه هارمونیک

-         ترجمه فوری جبر

-         ترجمه فوری نظریه گراف و ترکیبات

-         ترجمه فوری منطق ریاضی

-         ترجمه فوری هندسه توپولوژی

-         ترجمه فوری آنالیز عددی

-         ترجمه فوری معادلات دیفرانسیل

-         ترجمه فوری بهینه سازی

-         ترجمه فوری ریاضیات صنعتی

-         ترجمه فوری ریاضیات مالی

-         ترجمه فوری نظریه اعداد

-         ترجمه فوری تحقیق در عملیات

-         ترجمه فوری نظریه رمز

 

ترجمه تخصصی فوری زمین‌شناسی:

-         ترجمه فوری زمین‌شناسی  مهندسی

-         ترجمه فوری رسوب شناسی

-         ترجمه فوری زمین‌شناسی اقتصادی

-         ترجمه فوری زمین‌شناسی ساختمانی

-         ترجمه فوری زمین‌شناسی نفت

-         ترجمه فوری زمین‌شناسی زیست محیطی

-         ترجمه فوری فسیل شناسی

-         ترجمه فوری سنگ شناسی ( پترولوژی )

-         ترجمه فوری آب شناسی

-         ترجمه فوری کانی شناسی

 

ترجمه تخصصی فوری زیست شناسی:

-         ترجمه فوری فیزیولوژی گیاهی

-         ترجمه فوری اکولوژی گیاهی

-         ترجمه فوری زیست شناسی تکوینی گیاهی

-         ترجمه فوری علوم سلولی و مولکولی

-         ترجمه فوری ژنتیک

-         ترجمه فوری میکروبیولوژی

-         ترجمه فوری بیوشیمی

-         ترجمه فوری بیو فیزیک

-         ترجمه فوری بیو تکنولوژی

-         ترجمه فوری زیست فناوری دریا

-         ترجمه فوری فیزیولوژی جانوری

-         ترجمه فوری بیو سیستماتیک جانوری

-         ترجمه فوری زیست شناسی تکوینی جانوری

-         ترجمه فوری بافت شناسی

-         ترجمه فوری جنین شناسی

-         ترجمه فوری بافت شناسی آبزیان

 

 

ترجمه تخصصی فوری شهرسازی:

-         ترجمه فوری برنامه ریزی شهری

-         ترجمه فوری برنامه ریزی منطقه ای

-         ترجمه فوری مدیریت شهری

-         ترجمه فوری طراحی شهری

-         ترجمه فوری برنامه ریزی حمل و نقل

-         ترجمه فوری برنامه ریزی محیط زیست

 

ترجمه تخصصی فوری شیلات:

-         ترجمه فوری شیلات گرایش تکثیر و پرورش

-         ترجمه فوری شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی

-        ترجمه فوری شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتی

-        ترجمه فوری شیلات گرایش صید و بهره برداری

 

ترجمه مقاله فوری شیمی:

-         ترجمه فوری شیمی آلی

-         ترجمه فوری شیمی معدنی

-         ترجمه فوری شیمی فیزیک

-         ترجمه فوری شیمی نانو شیمی

-         ترجمه فوری شیمی کاربردی

-         ترجمه فوری شیمی دارویی

-         ترجمه فوری شیمی گیاهی ( فیتو شیمی )

-         ترجمه فوری شیمی پلیمر

-         ترجمه فوری شیمی محض

-         ترجمه فوری شیمی تجزیه

 

 

ترجمه تخصصی فوری صنایع غذایی:

-         ترجمه فوری علوم و صنایع غذایی

-         ترجمه فوری فناوری و تبدیل صنایع غذایی

-         ترجمه فوری مهندسی صنایع غذایی

-         ترجمه فوری بیوتکنولوژی مواد غذایی

 

ترجمه تخصصی فوری علوم اجتماعی:

-         ترجمه فوری پژوهشگری اجتماعی

-         ترجمه فوری برنامه ریزی اجتماعی

-         ترجمه فوری رفاه و تعاون اجتماعی

-         ترجمه فوری مردم شناسی

-         ترجمه فوری جغرافیا

-         ترجمه فوری جامعه شناسی

 

ترجمه تخصصی فوری علوم تربیتی:

-         ترجمه فوری برنامه ریزی آموزشی

-         ترجمه فوری برنامه زیری درسی

-         ترجمه فوری مدیریت آموزشی

-         ترجمه فوری تکنولوژی آموزشی

-         ترجمه فوری تحقیقات آموزشی

-         ترجمه فوری آموزش بزرگسالان

-         ترجمه فوری تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

-         ترجمه فوری مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

-         ترجمه فوری مشاوره و راهنمایی

-         ترجمه فوری روانشناسی تربیتی

 

ترجمه تخصصی فوری علوم سیاسی:

-         ترجمه فوری روابط بین الملل

-         ترجمه فوری فلسفه سیاسی

-         ترجمه فوری مطالعات منطقه ای

-         ترجمه فوری دیپلماسی و سازمان های بین المللی

-         ترجمه فوری دیپلماسی کنترل تسلیحات

 

ترجمه تخصصی فوری مهندسی عمران:

-         ترجمه فوری مدیریت ساخت

-         ترجمه فوری مهندسی سازه

-         ترجمه فوری مهندسی زلزله

-         ترجمه فوری مهندسی خاک و پی

-         ترجمه فوری مهندسی حمل و نقل

-         ترجمه فوری مهندسی راه و ترابری

-         ترجمه فوری مهندسی سازه های هیدرولیکی

-         ترجمه فوری مهندسی آب

-         ترجمه فوری مهندسی محیط زیست

-         ترجمه فوری مهندسی آب و فاضلاب

-         ترجمه فوری مهندسی نقشه برداری

-         ترجمه فوری مهندسی هیدروگرافی

-         ترجمه فوری مهندسی فتوگرامتری

-         ترجمه فوری ژئودزی

-         ترجمه فوری مهندسی سنجش از راه دور

-         ترجمه فوری مهندسی سامانه اطلاعات مکانی

-         ترجمه فوری مهندسی رودخانه

 

 

 

ترجمه تخصصی فوری فقه و معارف اسلامی:

-         ترجمه فوری علوم قرآن و حدیث

-         ترجمه فوری فقه و مبانی حقوق اسلامی

-         ترجمه فوری فقه شافعی

-         ترجمه فوری فلسفه و کلام اسلامی

-         ترجمه فوری ادیان و عرفان

-         ترجمه فوری تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

 

ترجمه تخصصی فوری فلسفه:

-         ترجمه فوری فلسفه دین

-         ترجمه فوری فلسفه هنر

-         ترجمه فوری فلسفه منطق

-         ترجمه فوری فلسفه تطبیقی

-         ترجمه فوری فلسفه اخلاق

-         ترجمه فوری فلسفه علم

-         ترجمه فوری فلسفه اسلامی

-         ترجمه فوری فلسفه تحلیلی

-         ترجمه فوری فلسفه علم و فناوری

-         ترجمه فوری فلسفه و حکمت اسلامی

-         ترجمه فوری فلسفه و کلام اسلامی

 

ترجمه تخصصی  فوری مهندسی فناوری اطلاعات:

-         ترجمه فوری تجارت الکترونیک

-         ترجمه فوری امنیت اطلاعات

-         ترجمه فوری شبکه های کامپیوتری

-         ترجمه فوری مهندسی فناوری اطلاعات ( IT )

 

 

ترجمه تخصصی فوری فیزیک:

-         ترجمه فوری فیزیک هسته ای

-         ترجمه فوری فیزیک اتمی، مولکولی

-         ترجمه فوری فیزیک حالت جامد

-         ترجمه فوری فیزیک ذرات بنیادی

-         ترجمه فوری نجوم

 

ترجمه تخصصی فوری گرافیک:

-         ترجمه فوری تصویر متحرک ( انیمیشن )

-         ترجمه فوری ارتباط تصویری

-         ترجمه فوری تصویر سازی

-         ترجمه فوری نقاشی

-         ترجمه فوری عکاسی

-         ترجمه فوری مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

 

ترجمه تخصصی فوری محیط زیست:

-         ترجمه فوری بهداشت محیط

-         ترجمه فوری آلودگی هوا

-         ترجمه فوری مهندسی شیمی – محیط زیست

-         ترجمه فوری مهندسی پلیمر - محیط زیست

-         ترجمه فوری مدیریت در سوانح طبیعی

-         ترجمه فوری HSE

-         ترجمه فوری بیوتکنولوژی محیط زیست

 

ترجمه تخصصی فوری مدیریت:

-         ترجمه فوری مدیریت بازرگانی

-         ترجمه فوری مدیریت دولتی

-         ترجمه فوری مدیریت صنعتی

-         ترجمه فوری مدیریت فناوری اطلاعات

-         ترجمه فوری مدیریت مالی

-         ترجمه فوری مدیریت کارآفرینی

-         ترجمه فوری مدیریت آموزشی

-         ترجمه فوری مدیریت رسانه ای

-         ترجمه فوری مدیریت سیستم ها

-         ترجمه فوری مدیریت محیط زیست

-         ترجمه فوری مدیریت تکنولوژی

-         ترجمه فوری مدیریت منابع انسانی

-         ترجمه فوری مدیریت آموزش عالی

 

ترجمه تخصصی فوری مهندسی معدن:

-         ترجمه فوری مهندسی معدن – پی جویی

-         ترجمه فوری مهندسی معدن – اکتشاف

-         ترجمه فوری مهندسی معدن – آماده سازی

-         ترجمه فوری مهندسی معدن – استخراج

-         ترجمه فوری مهندسی معدن – فراوری

-         ترجمه فوری مهندسی معدن – بازسازی

 

ترجمه تخصصی فوری مهندسی معماری:

-         ترجمه فوری معماری منظر

-         ترجمه فوری مدیریت پروژه و ساخت

-         ترجمه فوری تکنولوژی معماری

-         ترجمه فوری انرژی معماری

-         ترجمه فوری معماری اسلامی

-         ترجمه فوری مطالعات معماری ایران

-         ترجمه فوری مرمت ابنیه سنتی

ترجمه تخصصی فوری مهندسی پزشکی:

-         ترجمه فوری مهندسی پزشکی بالینی

-         ترجمه فوری مهندسی پزشکی بیومکانیک

-         ترجمه فوری مهندسی پزشکی بیومواد

-         ترجمه فوری مهندسی پزشکی بیوالکتریک

 

ترجمه تخصصی فوری مهندسی صنایع:

-         ترجمه فوری مهندسی مالی

-         ترجمه فوری مدیریت نوآوری و فناوری

-         ترجمه فوری لجستیک و زنجیره تامین

-         ترجمه فوری برنامه ریزی حمل و نقل ریلی

-         ترجمه فوری تکنولوژی صنعتی

-         ترجمه فوری ایمنی صنعتی

-         ترجمه فوری داده کاوی

-         ترجمه فوری تولید صنعتی

-         ترجمه فوری مدیریت سیستم و بهره وری

 

ترجمه تخصصی فوری مهندسی مواد و متالوژی:

-         ترجمه فوری جوشکاری

-         ترجمه فوری حفاظت و خوردگی مواد

-         ترجمه فوری شکل دادن فلزات

-         ترجمه فوری استخراج فلزات

-         ترجمه فوری ریخته گری

-         ترجمه فوری نانو مواد

-         ترجمه فوری مهندسی سطح

-         ترجمه فوری سرامیک

-         ترجمه فوری بیو مواد

 

ترجمه تخصصی فوری مهندسی مکانیک:

-         ترجمه فوری مهندسی مکانیک ساخت و تولید

-         ترجمه فوری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

-         ترجمه فوری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

-         ترجمه فوری مهندسی مکانیک – سیستم محرکه خودرو

-         ترجمه فوری مهندسی مکانیک – سازه بدنه خودرو

-         ترجمه فوری مهندسی مکانیک سیالات

-         ترجمه فوری مهندسی مکانیک جامدات

-         ترجمه فوری مهندسی مکانیک تاسیسات

-         ترجمه فوری مهندسی مکانیک فرودگاه

-         ترجمه فوری مهندسی مکانیک دریا

 

ترجمه تخصصی فوری مهندسی نساجی:

-         ترجمه فوری تکنولوژی نساجی

-         ترجمه فوری شیمی نساجی و الیاف

-         ترجمه فوری مهندسی نساجی، گرایش پوشاک

 

ترجمه تخصصی فوری مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی:

-         ترجمه فوری مهندسی اکتشاف نفت

-         ترجمه فوری مهندسی مخازن

-         ترجمه فوری مهندسی حفاری

-         ترجمه فوری مهندسی بهره برداری نفت

-         ترجمه فوری مهندسی شیمی – صنایع غذایی

-         ترجمه فوری مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

-         ترجمه فوری مهندسی شیمی – پلیمر

-         ترجمه فوری مهندسی شیمی – صنایع گاز

-         ترجمه فوری مهندسی شیمی – ترموسینتیک و کاتالیست

-         ترجمه فوری مهندسی شیمی – شبیه سازی و کنترل

-         ترجمه فوری مهندسی شیمی – محیط زیست

-         ترجمه فوری مهندسی شیمی – نانوتکنولوژی

-         ترجمه فوری مهندسی شیمی پیشرفته

-         ترجمه فوری مهندسی شیمی – صنایع شیمیایی معدنی

 

ترجمه تخصصی فوری مهندسی هنر:

-         ترجمه فوری نقاشی

-         ترجمه فوری هنر های تجسمی

-         ترجمه فوری صنایع دستی

-         ترجمه فوری سینما

-         ترجمه فوری ارتباط تصویری

-         ترجمه فوری موزه داری

-         ترجمه فوری مجسمه سازی

-         ترجمه فوری کارگردانی تلویزیون

-         ترجمه فوری طراحی پارچه و لباس

-         ترجمه فوری طراحی صنعتی

 

ترجمه تخصصی فوری مهندسی مهندسی هوافضا:

-         ترجمه فوری مهندسی هوافضا آیرودینامیک

-         ترجمه فوری مهندسی هوافضا پیشرانش

-         ترجمه فوری مهندسی هوافضا دینامیک پرواز

-         ترجمه فوری مهندسی هوافضا، گرایش فضا و ماهواره

 

ترجمه تخصصی فوری مهندسی مهندسی کامپیوتر:

-         ترجمه فوری مهندسی نرم افزار

-         ترجمه فوری هوش مصنوعی

-         ترجمه فوری معماری کامپیوتر

-         ترجمه فوری مهندسی الگوریتم و محاسبات

-         ترجمه فوری شبکه های کامپیوتری

-         ترجمه فوری مهندسی فناوری اطلاعات

-         ترجمه فوری مهندسی سخت افزار

-         ترجمه فوری امنیت اطلاعات

-         ترجمه فوری تجارت الکترونیک

 

ترجمه تخصصی فوری مهندسی مهندسی کشاورزی:

-         ترجمه فوری مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی

-         ترجمه فوری مهندسی منابع آب

-         ترجمه فوری مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

-         ترجمه فوری مهندسی باغبانی

-         ترجمه فوری گیاه پزشکی

-         ترجمه فوری مهندسی علوم خاک

-         ترجمه فوری ترویج و آموزش کشاورزی

-         ترجمه فوری اقتصاد کشاورزی

-         ترجمه فوری مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی

-         ترجمه فوری علوم دامی