قوانین سایت برای مشتری

الف) شرایط عمومی

 • 1. یک قرارداد زمانی میان مشتری و شبکه ترجمه بین الملل منعقد می‌شود که مشتری سفارش خود را در وب سایت ثبت و مبلغ سفارش را به یکی از دو شکل زیر پرداخت نماید.
  o پرداخت آنلاین از طریق درگاه اینترنتی
  o پرداخت اعتباری
 • 2. شبکه ترجمه بین الملل تخمینی از هزینه و زمان مورد انتظار انجام سفارش را در اختیار کاربر قرار می دهد اما بدیهی است زمان و هزینه نهایی انجام سفارش در زمان پرداخت به کاربر اعلام خواهد گردید و شبکه ترجمه بین الملل تعهدی در قبال انجام کار در زمان و قیمت تخمینی نخواهد داشت.
 • 3. مبلغ، کیفیت و زمان تحویل دهی سفارش به کاربر اطلاع داده خواهد شد.
 • 4. شبکه ترجمه بین الملل در قبال عدم دسترسی منظم کاربر به وب سایت و عدم بررسی اعلانها از سوی مشتری مسئولیتی نخواهد داشت.
 • 5. شبکه ترجمه بین الملل دسترسی مداوم و بی وقفه به وب سایت را متضمن نمی شود.
 • 6. در هر سفارش، کد مترجمی شما به مشتری نشان داده خواهد شد تا در صورت رضایت از کیفیت کار، در سفارشات بعدی نیز شما را انتخاب نمایند.

ب) خدمات پس از فروش

 • 1. شبکه ترجمه بین الملل می تواند طبق صلاحدید خود هر گونه قرارداد را با یک اعلان لغو نماید. این اعلان می تواند به صورت ایمیل، سیستم پیغام گذاری ، تلفن و ... باشد. در صورتی که یک قرارداد از سوی شبکه ترجمه بین الملل لغو گردد. شبکه ترجمه بین الملل کل مبلغ آن سفارش را به کاربر باز خواهد گرداند.
 • 2. در صورت وقوع تاخیر در انجام قرارداد از سوی شبکه ترجمه بین الملل ، کاربر می تواند منتظر اتمام کار بماند و در غیر این صورت مبلغ پرداخت شده به او برگردانده شده و ترجمه به او ارائه نمی شود.
 • 3. شبکه ترجمه بین الملل مسئولیتی درباره خسارات (مالی، جانی و...) ناشی از تاخیر در انجام قرارداد نخواهد داشت .
 • 4. شبکه ترجمه بین الملل مسئولیتی در قبال عدم انجام تعهدات خود که در نتیجه مواردی خارج از اختیار شبکه ترجمه بین الملل نظیر وقوع بلایای طبیعی، شرایط غیرعادی، قطعی کلی شبکه اینترنت و دیتا، خرابی در هاستینگ و ... باشد، نخواهد داشت.
 • 5. در صورتی که کاربر نسبت به کیفیت سفارش تحویلی اعتراض داشته باشد، این اعتراض توسط تیم کنترل کیفیت شبکه ترجمه بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی تایید تیم کنترل کیفیت نسبت به بازپزداخت هزینه سفارش به کاربر توافق می گردد.
 • 6. پس از ثبت سفارش، مشتری حق لغو سفارش را نخواهد داشت؛ مگر اینکه مترجم در تحویل سفارش تاخیر داشته باشد.